Ekonomika xa Publikované 30. januára 2023 zobraziť celý profil

Nárast dôvery v slovenskú ekonomiku z konca minulého roka sa prejavil aj na začiatku nového roka. Optimistickejší boli podnikatelia v priemysle, službách aj v stavebníctve, skeptickejší boli len podnikatelia v obchode. Zvýšila sa aj dôvera u spotrebiteľov, u ktorých sa zmiernili najmä obavy z očakávaných úspor domácností.

Ekonomická nálada na Slovensku sa v januári zlepšila druhý mesiac po sebe. Medzimesačným rastom o 1,7 bodu dosiahla hodnota sezónne upraveného indikátora ekonomického sentimentu (IES) úroveň 90,5. Dôvera v slovenskú ekonomiku sa zvýšila u spotrebiteľov, aj u väčšiny podnikateľov. Pokles nálady zaznamenali len v obchode. Oproti rovnakému obdobiu minulého roku hodnota IES v januári medziročne klesla o 7,7 bodu. Za dlhodobým priemerom zaostáva o 12 bodov.

Ekonomická nálada sa meria piatimi čiastkovými indikátormi, ktoré vyjadrujú očakávania a dôveru podnikateľov v štyroch odvetviach (v priemysle, stavebníctve, obchode a v službách) a u spotrebiteľov. Čiastkové indikátory sa pohybujú na stupnici od -100 bodov (maximálne pesimistické odpovede) do +100 bodov (maximálne optimistické odpovede).

Očakávajú sa nové objednávky, aj dopyt po ubytovaní

Indikátor dôvery v priemysle v januári 2023 vzrástol o 3,4 bodu na hodnotu -12,3 (zo sezónne očistených údajov). Vývoj indikátora ovplyvnil rast očakávanej produkcie na nasledujúce tri mesiace a rast objednávok. Rast produkcie očakávajú hlavne vo výrobe strojov a zariadení inde nezaradených, výrobe dopravných prostriedkov a vo výrobe ostatných nekovových výrobkov. Zvýšené objednávky zaznamenali rovnako vo výrobe ostatných nekovových výrobkov, okrem toho aj vo výrobe textilu a odevov.

Článok pokračuje pod reklamou

Indikátor dôvery v službách (sezónne očistený) v januári vzrástol o 1,3 bodu na hodnotu 6,3. Nárast bol síce zaznamenaný iba v jednom z troch ukazovateľov, a to v dopyte za posledné tri mesiace, aj to však stačilo na zvýšenie hodnoty celkového indikátora. Zvýšený dopyt bol najmä v informáciách a komunikácii, ubytovacích a stravovacích službách a ostatných činnostiach. 

Dôvera spotrebiteľov v slovenskú ekonomiku sa v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom mierne zlepšila. Indikátor spotrebiteľskej dôvery (sezónne upraveného) sa zvýšil medzimesačne o 1,7 bodu na -32,4. Hodnotenia respondentov sa oproti poslednému mesiacu minulého roka zlepšili pri všetkých štyroch zložkách indikátora. Najviac sa zmiernili obavy z očakávaných úspor domácností. Menej pesimistické boli aj očakávania finančnej situácie ich domácností, ale aj celkovej hospodárskej situácie. Mierne optimistickejšie vnímali aj vývoj nezamestnanosti.

Negatívne hodnotenie zamestnanosti

Indikátor dôvery v obchode v januári klesol oproti decembru minulého roka o 8 bodov na hodnotu 19. Respondenti negatívne hodnotili trend podnikateľských aktivít, najmä v maloobchode s pohonnými látkami a v oprave a údržbe motorových vozidiel. Zároveň očakávajú pokles počtu zamestnancov. 

V januári sezónne upravený indikátor dôvery v stavebníctve oproti predchádzajúcemu mesiacu vzrástol o 0,5 bodu na -3,5 vplyvom priaznivejších hodnotení očakávanej zamestnanosti. Jej zvyšovanie plánujú najmä podniky realizujúce špecializované stavebné práce.

Zdroj: Štatistický úrad SR / úprava redakcia