Daňové poradenstvoFinančný manažmentPodnikaniePodujatiaÚčtovníctvo xa Publikované 9. júla 2018 zobraziť celý profil

Odštartujte svoju kariéru s profesionálmi vo svojom odbore. Po prvýkrát Daňová akadémia umožní účastníkom získať aktuálny prehľad v kľúčových oblastiach potrebných pre riadny výkon profesie daňového poradcu, ekonóma, účtovníka. Dni nabité informáciami, lektori z praxe aj zaujímavá diskusia – to všetko na Vás čaká v Daňovej akadémií.

NOVINKA: Prvých 5 prihlásených získa bonus v podobe workshopu so zameraním na obchodné a prezentačné zručnosti.
O úspešnom absolvovaní Daňovej akadémie získate osvedčenie a potvrdenie pre zamestnávateľa.
Z organizačných dôvodov je Daňová akadémia prístupná len pre 40 prihlásených účastníkov.

Ako byť úspešným asistentom daňového poradcu, ekonómom, účtovníkom?

Začnite s najlepšími profesionálmi. Strávte s najkvalitnejšími lektormi 11 dní nabitých dôležitými informáciami a odštartujte kariéru rýchlo a kvalitne. Cyklus seminárov vás prevedie spleťou nielen daňových právnych predpisov. Nevynecháme ani účtovníctvo, mzdy, právo, ochranu osobných údajov, boj proti praniu špinavých peňazí, komunikáciu s FS SR.

Posledný deň sa môžete tešiť na preverenie získaných vedomostí formou záverečného testu a pre 5 prvých prihlásených a 5 najúspešnejších uchádzačov je za odmenu popoludní pripravený workshop „Obchodné a prezentačné zručnosti“.
O úspešnom absolvovaní Daňovej akadémie získate osvedčenie a potvrdenie pre zamestnávateľa.

Harmonogram seminárov: 

04.09.2018

Účtovníctvo a cestovné náhrady

Ing. Mária Sameková – audítorka, daňová poradkyňa, členka MLK komisie pre účtovníctvo

05.09.2018

Daň z príjmov PO

Ing. Mária Janušková – daňová poradkyňa, vedúca MLK komisie pre DzP PO

06.09.2018

Daň z príjmov FO

PhDr. Ľubica Dumitrescu – daňová poradkyňa, vedúca MLK komisie pre DzP FO

12.09.2018

Mzdy a odvody

RNDr. Jana Motyčková – odborníčka na mzdovú problematiku

13.09.2018

Daň z pridanej hodnoty I.

Ing. Milan Vargan – daňový poradca, vedúci MLK komisie pre DPH

14.09.2018

Medzinárodné zdaňovanie, transferové oceňovanie

Ing. Marcela Bošková, ACCA – daňová poradkyňa

20.09.2018

Daň z pridanej hodnoty II.

Ing. Milan Vargan – daňový poradca, vedúci MLK komisie pre DPH

21.09.2018

Ďalšie dane

Ing. Vladimír Ozimý – daňový poradca

22.09.2018

Právne minimum

Mgr. Zuzana Moravčíková Kolenová – advokátka

24.09.2018

Daňový poriadok a daňová kontrola

Ing. Božena Jurčíková – Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty

26.09.2018

Záverečný test + workshop „Obchodné a prezentačné zručnosti“ pre najúspešnejších

DÁTUM KONANIA

4. september 2018 – 08:00 hod. – 14:00 hod.
26. september 2018

POSLEDNÝ DEŇ NA PRIHLÁSENIE

piatok 31. august 2018

*V cene seminára sú zahrnuté materiály, občerstvenie a obed.
Pre mimobratislavských účastníkov odporúčame ubytovanie v hoteli Bratislava . Pri rezervácií pre uplatnenie zľavy prosíme uviesť, že sa zúčastníte vzdelávacieho podujatia v rámci SKDP.
Tešíme sa na Vašu účasť.