Finančný manažmentPodnikaniePodujatiaÚčtovníctvo xa Publikované 17. apríla 2019 zobraziť celý profil

Buďte v daniach najlepší!

Aby Vám v neustále sa meniacej slovenskej legislatíve nič neuniklo a nemuseli ste venovať viac času zisťovaniu zmien než samotnej práci, je tu pre Vás jediný akreditovaný vzdelávací program Daňový špecialista 2019. 

Absolvovať ho môžete osobne alebo on-line, podľa toho, akú formu preferujete. Samozrejme, vždy budete mať možnosť položiť lektorovi otázky, ktoré chcete rozobrať podrobnejšie. Navyše, a to je výnimočná výhoda nášho vzdelávania, počas trvania kurzu máte možnosť bezplatne konzultovať otázky daňovej problematiky s odborníkom!

Je tento vzdelávací program vhodný práve pre Vás?

Kurz daňových zákonov je zameraný na prax a určený ľuďom, ktorí už v účtovníctve niečo preskákali.
Vďaka tomu Vás bez zbytočných okľúk a vysvetľovania základov dovedie k podstatným a potrebným vedomostiam týkajúcim sa Vašej agendy.
Prednášať Vám budú profesionálni lektori a daňoví poradcovia – Ing. Vladimír Ozimý, Ing. Milan Kúdela, Ing. Bc. Jana Acsová či Ing. Ján Minársky.
Tieto oblasti v kurze Daňový špecialista dokonale zvládnete:

 • Daň z príjmov právnických osôb
 • Daň z príjmov fyzických osôb
 • Daň z pridanej hodnoty
 • Správa daní a daňové kontroly
 • Transferové oceňovanie

Termíny plánovaných školení v 4 slovenských mestách alebo online celá SR

ŽILINA

Dátum Lektor Názov školenia
15. máj 2019 Ing. Vladimír Ozimý Daň z príjmov právnických osôb
16. máj 2019 Ing. Vladimír Ozimý Daň z príjmov – vybrané aplikačné problémy so zameraním na fyzické osoby
29. máj 2019 Ing. Milan Kúdela *Reálne daňové kontroly – len online
5. jún 2019 Ing. Vladimír Ozimý Daň z pridanej hodnoty
6. jún 2019 Ing. Vladimír Ozimý Prenesenie daňovej povinnosti, odpočítanie dane a obsahová náplň výkazov

*Označené školenie sa fyzicky koná v Banskej Bystrici. Online sledovanie kurzu je možné v rámci celej SR.

BRATISLAVA

Dátum Lektor Názov školenia
15. máj 2019 Ing. Ján Minársky Novelizácie zákona o dani z pridanej hodnoty v roku 2019
16. máj 2019 Ing. Milan Kúdela Reálne daňové kontroly
29. máj 2019 Ing. Vladimír Ozimý *Prenesenie daňovej povinnosti, odpočítanie dane a obsahová náplň výkazov – len online
5. jún 2019 Ing. Bc. Jana Acsová Daň z príjmov právnických osôb
6. jún 2019 Ing. Bc. Jana Acsová Daň z príjmov – vybrané aplikačné problémy so zameraním na fyzické osoby

*Označené školenie sa fyzicky koná v Banskej Bystrici. Online sledovanie kurzu je možné v rámci celej SR.

KOŠICE

Dátum Lektor Názov školenia
16. máj 2019 Ing. Milan Kúdela *Reálne daňové kontroly – len online
28. máj 2019 Ing. Vladimír Ozimý Daň z pridanej hodnoty
29. máj 2019 Ing. Vladimír Ozimý Prenesenie daňovej povinnosti, odpočítanie dane a obsahová náplň výkazov
11. jún 2019 Ing. Vladimír Ozimý Daň z príjmov právnických osôb
12. jún 2019 Ing. Vladimír Ozimý Daň z príjmov – vybrané aplikačné problémy so zameraním na fyzické osoby

*Označené školenie sa fyzicky koná v Bratislave. Online sledovanie kurzu je možné v rámci celej SR.

BANSKÁ BYSTRICA

Dátum Lektor Názov školenia
28. máj 2019 Ing. Ján Minársky Novelizácie zákona o dani z pridanej hodnoty v roku 2019
29. máj 2019 Ing. Milan Kúdela Reálne daňové kontroly
6. jún 2019 Ing. Vladimír Ozimý *Prenesenie daňovej povinnosti, odpočítanie dane a obsahová náplň výkazov – len online
11. jún 2019 Ing. Bc. Jana Acsová Daň z príjmov právnických osôb
12. jún 2019 Ing. Bc. Jana Acsová Daň z príjmov – vybrané aplikačné problémy so zameraním na fyzické osoby

*Označené školenie sa fyzicky koná v Žiline. Online sledovanie kurzu je možné v rámci celej SR.

Výhodná cena zahŕňa certifikát, ktorý osvedčí Vaše vedomosti

Cena certifikovaného kurzu Daňový špecialista 2019 predstavuje 300 eur vrátane DPH. Za túto sumu získate výhodné a efektívne vzdelávanie, ktoré Vám ušetrí množstvo času i prípadných omylov v neskoršej práci.
Počas kurzu vypracujete a pred jeho skončením odovzdáte prípadovú štúdiu. Svoje vedomosti si overíte vypracovaním testu, aby ste sa mohli spoľahnúť, že všetky informácie ste pochopili správne.

Prihláškou na kurz Daňový špecialista 2019 získate:

 • prístup (fyzicky alebo online) k povinným školeniam zaradeným do modulu Daňový špecialista
 • prístup k poradenstvu k účtovným a daňovým školeniam od termínu úhrady až do ukončenia kurzu
 • všetky nezostrihané videozáznamy zo školení modulu, vrátane diskusie
 • študijné materiály v tlačenej alebo elektronickej podobe

Daňové poradenstvo môžete využívať pružne a podľa potreby, pričom odpoveď na svoju otázku získate už do 24 hodín!

A čo hovoria ľudia, ktorí už naše kurzy vyskúšali?

 • Materiály, články a blogy z portálu CUS sú pre mňa veľmi užitočné. Pevne verím, že každý z nich mi bude prínosom v správny čas v problematike, v ktorej budem potrebovať nabrať istotu… Veľmi oceňujem možnosť vzdelávania on-line, nakoľko cestovanie na školenia s fyzickou účasťou by pre mňa boli veľmi časovo náročné a bol by problém skĺbiť ich s osobným a podnikateľským životom. Témy a zamerania jednotlivých školení sú doslova šité na mieru pre účtovníka/ekonóma riešiaceho aktuálnu daňovú problematiku. (Renáta P., Bratislava)
 • Veľa podnetov, konkrétne odpovede na otázky – teda nielen všeobecná odvolávka na zákon. Túto on-line formu budem využívať častejšie. Ján Plachý,Prešov
 • Príklady z praxe rozoberané ľudskou rečou a informácie, ktoré v zákonoch nečítam… Bartko., Žilina

 Na čo vám je vzdelávanie bez papiera?! hm?

Veríme, že sa rozhodnete zvyšovať svoju kvalifikáciu s nami a využijete najefektívnejší spôsob vzdelávania. Staňte sa certifikovaným špecialistom na dane s istotou správnych postupov a rozhodnutí! Ako jediní na trhu školíme špecialistov na dane s certifikátom.

Pri objedávke zadajte do časti Poznámka heslo „biznisklub“ a získate 10% zľavu z ceny kurzov (platí na moduly).