EkonomikaPrieskumy a analýzySlovensko xa Publikované 1. marca 2023 zobraziť celý profil

Štátny rozpočet dosiahol ku koncu februára 2023 schodok vo výške 1 138,4 mil. eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli príjmy štátneho rozpočtu vyššie o 316,2 mil. eur. Výdavky štátneho rozpočtu boli pri medziročnom porovnaní tiež vyššie, a to o vyše 25 %. Uvedené znamenalo medziročné zhoršenie hospodárenia štátneho rozpočtu o 458,1 mil. eur (+67,3 %). 

Medziročný rast daňových príjmov predstavoval 213,0 mil. eur (+9,8 %). Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 118,3 mil. eur, pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 77,1 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 23,2 mil. eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 16,1 mil. eur, pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 2,5 mil. eur a pri iných daniach na tovary a služby vo výške 2,3 mil. eur. Pri daniach z medzinárodného obchodu a transakcií, vrátane sankcií, došlo k medziročnému nárastu o 1,2 mil. eur. Negatívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 27,7 mil. eur.

Štátny dlh narástol v miliónoch

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému rastu o 49,9 mil. eur (+51,3 %). V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo k medziročnému nárastu o 53,3 mil. eur (+44,4 %). Ide najmä o medziročný nárast iných nedaňových príjmov vo výške 52,6 mil. eur a príjmov z administratívnych poplatkov vo výške 1,4 mil. eur. Uvedené kompenzovalo medziročný pokles kapitálových príjmov vo výške 0,7 mil. eur. Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný nárast o 213,4 mil. eur (+115,2 %).

Zdroj: Ministerstvo financií SR