PodnikaniePodujatiaTechnológie a inovácie xa Publikované 23. mája 2019 zobraziť celý profil

Podnikateľsko-inovačné centrum INOVATO organizuje už druhé stretnutie projektu Baťove inšpirácie, ktoré sa tento krát uskutoční 30.-31.5. vo významnom „baťovskom meste“ Svit na tému „Využívanie technológií podľa T. Baťu“. Účastníci sa môžu tešiť na prednášky, diskusie a spoznávanie baťovskej kultúry vo Svite.

Program prvého dňa bude nabitý atraktívnymi prednáškami

Hneď z úvodu účastníkov privíta Janko Košturiak, ktorý povie niečo o Baťovom pohľade na nové technológie a inovácie v kontexte krízy. Následne Noro Brath zo Spinea porozpráva o svojich praktických skúsenostiach z využitia princípov Baťa vo svojom profesionálnom živote. Večer na raute sa predstaví nielen jeden, ale hneď dvaja priami absolventi Baťovej školy práce – pán Vlha a pán Perinaj.

Druhý deň začne prehliadkou „červenej kolónie“ a múzea s expozíciou „Baťa pod Tatrami“. Sprevádzať bude jeho spoluzakladateľ Vlado Zentko, s ktorým na záver účastníci podiskutujú o posune k smart priemyselným mestám. Zlatým klinčekom stretnutia bude prednáška charizmatickej baťovky Gabriely Končitíkovej z Nadace T. Bati, ktorá priblíži prístup k inováciám a obchodu ako základu fungovania firmy Baťa. Samozrejmosťou bude práca v skupinách, kde budú aplikované princípy Baťa na prax vo firmách.

Projekt Baťove inšpirácie má hlavne nasledovné ciele:

•    prenesenie elementov Baťovho systému do firemnej praxe v súčasnosti,
•    inšpirácia pri pretváraní našich firiem a ich okolia,
•    učenie sa zo skúseností podnikateľov, ktorí sa inšpirovali Baťovým systémom,
•    spoločné hľadanie možností pre zlepšenie práce s ľuďmi v našich firmách,
•    rozpracovanie najdôležitejších myšlienok Baťovcov na aktuálne výzvy s ktorými vo firmách bojujeme.

Detailné informácie o stretnutí vo Svite nájdete na stránke – https://inovato.sk/batove-inspiracie-svit
Prihlasovanie je otvorené do 27.mája 2019