Miroslav Gandžala

účtovná spoločnosť Agrico, spol. s r.o. Miroslav je ekonóm, majiteľ účtovnej spoločnosti, ktorá sa dlhodobo, vyše 30 rokov zameriava na spracovanie komplexnej účtovnej agendy a miezd a ekonomické poradenstvo. Ako autor dlhodobo prispieva odbornými príspevkami do Hospodárskych novín. Za najlepšiu regeneráciu mysle po náročnej práci ekonóma považuje cestovanie, fotografovanie, hudbu, dobré filmy a stretnutia s priateľmi.

15. februára 2022

SOI kontroluje tisíce prevádzok. V sektore stavebníctvo našla pochybenia až v 80-tich percentách prípadoch.

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) každoročne zverejňuje vo výročnej správe počet vykonaných kontrol za predchádzajúci rok, výšku pokút, ale aj iné dáta súvisiace s kontrolnou činnosťou. Na kompletnú výročnú správu si ešte trochu počkáme, zatiaľ uverejňujeme dáta, ktoré máme k dispozícii z jednotlivých krajských inšpektorátov (I-SOI). Kontroly podnikateľov, spoločností a ich prevádzok vykonávali desiatky inšpektorov. Každý …

SOI kontroluje tisíce prevádzok. V sektore stavebníctvo našla pochybenia až v 80-tich percentách prípadoch. Čítajte viac »

29. októbra 2021

Kontroly e-shopov pribúdajú. Nedostatky pri kontrolách sú alarmujúce

Všeobecné obchodné podmienky (VOP) predstavujú určitý zmluvný dokument, ktorý bližšie špecifikuje formu obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim. Pri obchodnom vzťahu medzi podnikateľmi sa podmienky odvíjajú najmä z Obchodného zákonníka, kde majú podnikatelia pri uzatváraní v pomerne veľkú zmluvnú voľnosť. Obchodné vzťahy podnikateľ – spotrebiteľ upravujú okrem iných aj Občiansky zákonník a Zákon o ochrane spotrebiteľa …

Kontroly e-shopov pribúdajú. Nedostatky pri kontrolách sú alarmujúce Čítajte viac »

16. novembra 2020

Miroslav Gandžala: Tlačové zostavy pre mzdy a personalistiku

Jedná sa o hotové dokumenty s tzv. “vyplniteľnými poľami” pre MS Office Word, ktoré uľahčia prácu každému účtovníkovi. Vyberte si zostavu, čo vám najviac vyhovuje. “Vyplniteľné polia” sú v tlačive označené a je možné medzi nimi jednoducho prechádzať pomocou tabulátora alebo označením myšou. Tým je zaistené to, aby si užívateľ omylom neprepísali “hlavný” text, ktorý sa v tlačive nemení. Samozrejme je …

Miroslav Gandžala: Tlačové zostavy pre mzdy a personalistiku Čítajte viac »

13. decembra 2018

Miroslav Gandžala: Dane 2018 – Ako na ne? "Daňový bonus na vyživované dieťa". – 5. časť

Aká je výška daňového bonusu za rok 2018? Výška daňového bonusu za rok 2018 je 258,72 eura (12 x 21,56 eura). Čo je potrebné splniť na uplatnenie daňového bonusu za rok 2018? Na uplatnenie daňového bonusu (ďalej aj ako „DB“) na vyživované dieťa je potrebné splniť tieto podmienky: – výška zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti …

Miroslav Gandžala: Dane 2018 – Ako na ne? "Daňový bonus na vyživované dieťa". – 5. časť Čítajte viac »

10. decembra 2018

Miroslav Gandžala: Dane 2018 – Ako na ne? "Nezdaniteľné časti základu dane". – 4. časť

Tentokrát si zhrnieme všetky nezdaniteľné časti základu dane, ktoré si môžme uplatniť v daňovom priznaní. NEZDANITEĽNÉ  ČASTI  ZÁKLADU  DANE („NČZD“) Aká je výška nezdaniteľnej časti základu dane (NČZD) na daňovníka? Ak je základ dane rovný alebo nižší ako 19.948,00 eura = NČZD 3.830,02 € Ak je základ dane vyšší ako 19.948,00 eura tak NČZD je …

Miroslav Gandžala: Dane 2018 – Ako na ne? "Nezdaniteľné časti základu dane". – 4. časť Čítajte viac »

7. decembra 2018

Miroslav Gandžala: Dane 2018 – Ako na ne? "Príležitostný príjem". – 3. časť

Príležitostný príjem = ako je to s príjmami z príležitostných činností? Na posúdenie toho, či sa jedná o príležitostné príjmy treba vedieť či tento príjem: – nie je dosahovaný z činnosti vykonávanej na základe zmluvného vzťahu, – a či vyplácajúci daňovník nie je právnickou osobou alebo fyzickou osobou s príjmami podľa § 6. Pokiaľ by platila ktorákoľvek z týchto podmienok, nejedná …

Miroslav Gandžala: Dane 2018 – Ako na ne? "Príležitostný príjem". – 3. časť Čítajte viac »

6. decembra 2018

Miroslav Gandžala: Vytvoril som pomôcky pre účtovníkov – Evidencia účtovníka, Evidencia dochádzky, Registračná karta zamestnanca

S Miroslavom Gandžalom sme už jeden rozhovor v minulosti mali. V ňom nám prezradil, ako sa dostal k účtovníctvu a za čo je vďačný. Celý článok si môžete prečítať „rozhovor s Miroslavom Gadžalom„. Dnes vám prinesieme trochu iné informácie. Informácie, ktoré vám reálne pomôžu pri vašej dennodennej práci v administratíve. Jedná sa o pomôcky vytvorené na mieru. O čo konkrétne sa jedná? …

Miroslav Gandžala: Vytvoril som pomôcky pre účtovníkov – Evidencia účtovníka, Evidencia dochádzky, Registračná karta zamestnanca Čítajte viac »

4. decembra 2018

Miroslav Gandžala: Dane 2018 – Ako na ne? "Paušál a daňová evidencia". – 2. časť

Chcem si uplatniť „paušál“ (výdavky percentom z príjmov). Do akej výšky si ich môžem uplatniť? Pokiaľ ste daňovníkom s príjmami z podnikania, z inej samostatne zárobkovej činnosti, môžete si uplatniť 60%, najviac do výšky 20 000 eur za rok. Pokiaľ ste daňovníkom s príjmami z použitia diela a použitia umeleckého výkonu, môžete si uplatniť 60%, najviac do výšky 20 000 eur za …

Miroslav Gandžala: Dane 2018 – Ako na ne? "Paušál a daňová evidencia". – 2. časť Čítajte viac »

3. decembra 2018

Miroslav Gandžala: Dane za rok 2018 – ako na ne? 1. časť

Znova, tak ako každý rok, to tu o chvíľu budeme mať – podávanie daňových priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2018. Patríte medzi tých, ktorí za rok 2018 dosiahnete zdaniteľné príjmy vo výške vyššej ako 1915,01 eur? Ak ste odpovedali ÁNO, týka sa vás tento prehľad … Kto je povinný podať daňové priznanie za rok 2018? …

Miroslav Gandžala: Dane za rok 2018 – ako na ne? 1. časť Čítajte viac »

31. októbra 2018

Miroslav Gandžala: Odhlásenie zamestnávateľa pri odhlásení posledného zamestnanca

Má zamestnávateľ (FO – SZČO alebo PO) povinnosť urobiť odhlásenie zamestnávateľa, pokiaľ prestal zamestnávať zamestnancov? Ak má zamestnávateľ povinnosť odhlásiť sa ako zamestnávateľ, do akej doby má splniť túto povinnosť? Sú za neodhlásenie zamestnávateľa nejaké sankcie? Aká je výška sankcie za neskoré odhlásenie zamestnávateľa? Dôvera zdravotná poisťovňa REGISTRÁCIA:Vznik platiteľa poistného sa oznamuje do ôsmich pracovných dní. Zamestnávateľ použije …

Miroslav Gandžala: Odhlásenie zamestnávateľa pri odhlásení posledného zamestnanca Čítajte viac »

19. októbra 2018

Miroslav Gandžala: Poskytnutie pracovného voľna s náhradou mzdy (ošetrenie a vyšetrenie zamestnanca, sprevádzanie rodinného príslušníka, svadba, pohreb)

Poskytnutie pracovného voľna s náhradou mzdy na ošetrenie a vyšetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení a sprevádzanie rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia. Zamestnanec nastúpil do nového zamestnania 1. septembra 2018. Následne na to 15. októbra 2018 chce využiť pracovné voľno s náhradou mzdy na sprevádzanie rodinného príslušníka do zdravotného zariadenia. Koľko dní mu môže nový zamestnávateľ poskytnúť? …

Miroslav Gandžala: Poskytnutie pracovného voľna s náhradou mzdy (ošetrenie a vyšetrenie zamestnanca, sprevádzanie rodinného príslušníka, svadba, pohreb) Čítajte viac »