EkonomikaPrieskumy a analýzySlovensko xa Publikované 21. marca 2022 zobraziť celý profil

Medzinárodná ratingová agentúra Fitch Ratings (Fitch) zverejnila vyhlásenie o úverovom ratingu Slovenska na úrovni A so stabilným výhľadom. Súčasné hodnotenie Slovenska je podporené konkurencieschopným exportom, stabilnými priamymi zahraničnými investíciami a dôveryhodným politickým rámcom.

Vo vyhlásení zverejnenom v piatok 18. marca Fitch zdôraznil dôveryhodný politický rámec Slovenska, ktorý je podporený členstvom v Európskej únii a eurozóne. Poukázal tiež na skutočnosť, že úroveň štátneho dlhu Slovenska je stabilná. V roku 2021 dosiahol verejný dlh/HDP síce jeho maximum (62,5%) no očakáva sa, že vďaka silnému nominálnemu rastu klesne do roku 2025 na 58%.

Bankový sektor je stabilný

Fiškálna výkonnosť bola vďaka vyšším príjmom a nižším kapitálovým výdavkom v roku 2021 lepšia, než sa očakávalo, pričom deficit sa odhaduje na 6,3 % HDP. „V roku 2022 predpokladáme mierny pokles deficitu na úroveň 5,3% HDP,“ uvádza agentúra Fitch. Bankový sektor, ktorý je prevažne v zahraničnom vlastníctve, je stabilný, ziskový a má dobrú kvalitu aktív.

Článok pokračuje pod reklamou

Sme radi, že nezávislá ratingová agentúra vysoko pozitívne hodnotí bonitu Slovenska a tiež kvalitu spravovania verejných financií,“ povedal minister financií SR Igor Matovič. „Obzvlášť v situácii historicky mimoriadne komplikovaného súbehu pandemickej krízy a vojnového konfliktu na východnej hranici,“ dodal.

Hrozí naďalej inflácia a spomalenie rastu

Za naše slabé stránky agentúra Fitch považuje riziko rastu inflácie či tlak na verejné financie z dôvodu ruskej invázie na Ukrajine, a vysokú závislosť Slovenska od importu energie z Ruska. Fitch očakáva spomalenie ekonomického rastu z 3% (2021) na 2% v roku 2022. Verejné investície však v druhej polovici tohto roka poskytnú určitú dynamiku v súlade s vyšším čerpaním viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020 a z Plánu obnovy, čím dôjde k oživeniu ekonomiky. V kombinácii s postkovidovou normalizáciou zahraničného obchodu sa v roku 2023 zvýši ekonomický rast na 4,6 %.

Zdroj: Ministerstvo financií SR / úprava redakcia