ManažmentPodnikanieZaujímavosti xa Publikované 4. novembra 2019 zobraziť celý profil

Niektorí začínajúci podnikatelia podceňujú riadenie rozrastajúceho sa podniku. Ale keď sa nestanú schopnými manažérmi alebo lídrami, ich start-upom hrozí stagnácia. Hlavný rozdiel medzi manažérom a lídrom je v ich schopnosti nadchnúť zamestnancov. Pokyny manažéra zamestnanci často iba vykonávajú. Ak sú však zamestnanci vedení skutočným lídrom a stotožňujú sa s jeho víziou, pracujú omnoho radšej a zvyčajne aj s lepšími výsledkami.

Zakladatelia firiem bývajú často technickí špecialisti, ktorí dokážu navrhnúť  inovovaný produkt

„Do budúcnosti im nebude stačiť znalosť odboru. Aby uspeli, musia dokázať dobrú orientáciu aj v managemente“, upozornila Vlasta Váchová, riaditeľka prestížnej vzdelávacej spoločnosti Cambridge Business School. Poznatky riadenia ľudí a procesov vo firme sú totižto základným predpokladom pre ich úspešný rozvoj.

Zakladateľ by sa mal po rozbehu start-upu dokázať stať dobrým manažérom alebo lídrom

Aký je medzi pojmami rozdiel? Manažér je výkonný pracovník, ktorý riadi každodenný chod firmy. Rozdeľuje úlohy podriadeným a kontroluje ich splnenie.  Stará sa o to, aby všetky oddelenia hladko fungovali. Nevýhodou manažérskeho prítupu môže byť to, že radovým zamestnancom chýba motivácia a len plnia pokyny nadriadeného.

Program MBA Marketing a Public Relations zoznamuje študentov s úlohou marketingu a jednotlivými formami marketingových komunikácií. V ďalšej časti programu sa budú študenti venovať problematike vzťahov médií s verejnosťou, naučia sa formulovať vhodnú PR stratégiu a využívať nástroje krízovej situácie.

Záverečná časť je potom venovaná rozvíjaniu a zdokonaľovaniu komunikačných zručností, ktoré sú nevyhnutným nástrojom každého úspešného marketingového pracovníka. Absolventi programu budú schopní navrhnúť optimálnu marketingovú stratégiu za efektívneho využitia marketingových nástrojov.

Určovať smer, ktorým sa uberie celá firma, je dôležitou schopnosťou každého lídra

Niekto sa ako prirodzený vodca už narodí. Vodcovstvo však tvorí súbor vlastností, ktoré sa dajú osvojiť aj v priebehu života. „Človek musí dokázať zmeniť svoju osobnosť na základe skúseností a vedomostí, ktoré získa vzdelávaním, odborným mentoringom a koučingom. Je to zložitý proces, ale nie je nereálny,“ vysvetlila riaditeľka Cambridge Business School Vlasta Váchová.

Jednou z ďalších charakteristík lídrov je, že inšpirujú ostatných, ktorí ich potom radi sami od seba nasledujú. Je to spôsobené tým, že títo vodcovia dokážu svoju víziu zrozumiteľne predať ostatným ľuďom. Zamestnanci preto napríklad môžu prichádzať s vlastnými inováciami, ktoré spoločnosť  k stanoveným cieľom priblíži.

Aj keď mnohí zakladatelia start-upov nemajú predchádzajúce skúsenosti s riadením ľudí, majú dobrú šancu stať sa lídrami. Veria, že ich produkt má zmysel a ich zákazníkom uľahčí život. Kvalitného manažéra, ktorý bude dohliadať na dosiahnutie cieľov, si môžu najať. Zvyčajne ale nezoženú žiadneho človeka, ktorý je viac nadšený pre ich produkt, než sú oni sami. Práve zakladatelia úspešných firiem boli zvyčajne dobrými lídrami.
„Ak chcete vybudovať veľký podnik, vybudujte najprv seba.“  A to sa vám podarí, keď sa prihlásite na MBA štúdium už dnes.