Finančná správaÚčtovníctvo xa Publikované 5. júla 2018 zobraziť celý profil

Finančná správa zverejňuje v zmysle daňového poriadku ďalšie informácie. Na portáli finančnej správy je dostupný už aj zoznam daňových subjektov s výškou vyrubenej dane z príjmov právnickej osoby a tiež zoznam daňových subjektov s výškou uplatneného nadmerného odpočtu. V zmysle platnej legislatívy ich finančná správa zverejnila do konca júna. Zoznamy bude pravidelne štvrťročne aktualizovať.

Finančná správa zverejnila na konci júna na svojom portáli ďalšie informačné zoznamy

K doteraz zverejňovaným zoznamom ako napríklad k zoznamu daňových subjektov registrovaných pre DPH, platiteľov DPH či k zoznamu daňových dlžníkov pribudli ďalšie dva. Ide o zoznam daňových subjektov s výškou vyrubenej dane z príjmov právnickej osoby alebo dodatočne vyrubenej dane z príjmov právnickej osoby alebo daňovej straty právnickej osoby a zoznam daňových subjektov s výškou uplatneného nadmerného odpočtu a s výškou priznanej vlastnej daňovej povinnosti.

Zoznam daňových subjektov s výškou vyrubenej dane z príjmov právnickej osoby alebo dodatočne vyrubenej dane z príjmov právnickej osoby alebo daňovej straty právnickej osoby bude finančná správa aktualizovať vždy do konca každého štvrťroka na základe daňových priznaní k dani z príjmov právnických osôb podaných v predchádzajúcom štvrťroku roka.

Zoznam daňových subjektov s výškou uplatneného nadmerného odpočtu a s výškou priznanej vlastnej daňovej povinnosti bude finančná správa aktualizovať vždy do konca každého štvrťroka kalendárneho roka na základe daňových priznaní k dani z pridanej hodnoty podaných v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku. Aktuálny zoznam teda vychádza z daňových priznaní podaných v 1. štvrťroku 2018.

Novela daňového poriadku, ktorá zavádza zverejňovanie týchto zoznamov, bola schválená poslancami NR SR v októbri 2017.
Všetky informačné zoznamy, ktoré finančná správa zverejňuje v zmysle zákona, sú dostupné na portáli finančnej správy v časti „Informačné zoznamy„.

zdroj: FS SR