Sociálna poisťovňaÚčtovníctvo xa Publikované 5. februára 2021 zobraziť celý profil

Sociálna poisťovňa upozorňuje živnostníkov a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), že na uhradenie novej sumy poistného zostávajú posledné dni.

Poistné v novej výške treba uhradiť do 8. februára 2021. K tomuto termínu zaplatia poistné za január 2021.

Novú výšku poistného Sociálna poisťovňa v januári oznámila všetkým SZČO, ktorých sa zmena týka

Informáciu dostali písomne alebo do e-schránky (ak ju majú aktivovanú) a sú v nej všetky údaje potrebné pre platbu. Tí, ktorí platia poistné trvalým platobným príkazom v banke, by si mali včas zmeniť výšku poistného uvedenú v príkaze.

Pripomíname, že nové minimálne poistné pre SZČO s minimálnym vymeriavacím základom predstavuje 180,99 eura mesačne. SZČO s maximálnym vymeriavacím základom v tomto roku platia poistné vo výške 2 533,98 eura mesačne.

V prípade akýchkoľvek pochybností ohľadom platenia poistného môžu SZČO kontaktovať svoju pobočku Sociálnej poisťovne alebo Informačno-poradenské centrum cez Formulár pre otázky alebo na telefónnych číslach 0906 171 989, 02 3247 1989.

V prípade záujmu o odklad poistného za január 2021 pozrite informáciu: Sociálna poisťovňa zverejnila čestné vyhlásenie pre odklad splatnosti poistného za január 2021

zdroj: Sociálna poisťovňa