PodnikanieSociálna poisťovňaÚčtovníctvo xa Publikované 24. júla 2018 zobraziť celý profil

Všetci živnostníci a samostatne zárobkovo činné osoby by už v týchto dňoch mali mať vo svojich poštových alebo elektronických schránkach oznámenie zo Sociálnej poisťovne, ktoré sa týka platieb poistného pre nové obdobie. Sociálna poisťovňa eviduje 211 847 odoslaných zásielok.

Je dôležité venovať im náležitú pozornosť, pretože obsahujú všetky potrebné informácie (napríklad výšku poistného, číslo účtu, na ktorý budú poistné od augusta uhrádzať, identifikačné symboly – presný variabilný a špecifický symbol), ktoré zaručujú, že platba bude priradená k ich menu a k správnemu obdobiu.

Rozoslané oznámenia súvisia s termínom 1. júl, ku ktorému sa každoročne prehodnocuje vznik a zánik povinného sociálneho poistenia, vymeriavací základ a výška poistného. Ďalším dôležitým termínom je 8. august 2018, do ktorého sú živnostníci povinní prvýkrát zaplatiť poistné v novej výške.

Viac informácií nájdete v častiach SZČO – Poistné od 1. júla 2018 – Základné otázky a SZČO a vznik odvodovej povinnosti k 1. júlu 2018

zdroj Sociálna poisťovňa