EkonomikaManažmentPodnikaniePrieskumy a analýzySlovensko xa Publikované 20. februára 2019 zobraziť celý profil

Najčastejším riešením, ktoré používajú firmy na Slovensku pri nakopení nezaplatených pohľadávok, je odloženie investícií, zvyšovanie cien a prepúšťanie zamestnancov. Priznala to každá štvrtá firma, čo je oproti ostatným európskym krajinám nadpriemerný výsledok. Ukazuje to reprezentatívna štúdia „European Payment Practices 2018“, ktorú urobila spoločnosť EOS KSI podľa údajov zo 17 krajín.

Na Slovensku každá štvrtá platba prichádza firmám neskoro a štyri percentá nie sú uhradené nikdy

Aj preto musia firmy pri nahromadení problémových faktúr siahať po rôznych riešeniach, aby neohrozili svoju existenciu.
V Európe v takom prípade začne upúšťať od investícií 23 percent firiem, na Slovensku 29. K prepúšťaniu pristúpi 19 percent spoločností, v našej krajine až 26 percent. Rozdiel je aj v zdražovaní, v Európe je k nemu pri výpadku peňazí naklonených 18 percent firiem, u nás až 26. Znamená to, že prepúšťanie či zdražovanie si na Slovensku vyberá každá štvrtá firma, kým v okolitých krajinách „len“ každá piata.

Mnohé firmy sa aj napriek týmto krokom cítia byť v ohrození, upozorňuje Michal Šoltes, konateľ spoločnosti EOS KSI Slovensko. „O svoju existenciu sa pri nakopení dlžníkov obáva deväť percent firiem na Slovensku,  v Európe je to však ešte viac – až 14 percent. Aj na tomto čísle vidieť, že meškanie alebo úplné nezaplatenie platieb je pre firmy veľmi vážny problém, nad ktorým by mali uvažovať ešte skôr, ako vôbec nastane,“ pripomína.

Takmer polovica slovenských firiem preto spolupracuje so spoločnosťami na inkaso pohľadávok, vďaka čomu sa im vracia až 10 percent zo všetkých predtým nevymožiteľných platieb. Tieto peniaze môžu následne využívať pri investíciách, výskume, vývoji či expanzii. 


O prieskume „European Payment Practices“:

Prieskum skupiny EOS s názvom „European Payment Practices“ (Európske platobné postupy) analyzuje vzťahy medzi platobnými zvyklosťami, podmienkami a vplyvom peňažných tokov na európsku ekonomiku a spoločnosť.

Nezávislý inštitút pre prieskum trhu Kantar TNS na jar 2018 opäť v mene skupiny EOS oslovil odborníkov z európskych krajín v rámci prieskumu a opýtal sa ich na miestne platobné zvyklosti. Tento prieskum je jedinečný, nielen čo sa týka množstva – 3 400 spoločností v 17 európskych štátoch, ale aj pokiaľ ide o zameranie na firemnú klientelu. Predmetom analýzy sa stali názory odborníkov na manažment pohľadávok zo spoločností, ktoré majú ročné príjmy v priemere 28 milión eur  s počtom zamestnancov 180.

Na otázky o svojich skúsenostiach s platbami, hospodárskom vývoji krajiny a rizikách v manažmente pohľadávok odpovedalo po 200 firiem  z Veľkej Británie, Španielska, Francúzska, Rakúska, Grécka, Rumunska, Ruska, Slovenska, Bulharska, Poľska, Maďarska, Chorvátska, Slovinska, Belgicka, Švajčiarska, Českej republiky a Nemecka.