Pracovné právoPrávo a legislatívaZmeny v legislatíve xa Publikované 4. apríla 2022 zobraziť celý profil

Od 1. apríla 2022 môžu zamestnávatelia v prípade krízovej situácie žiadať o finančnú podporu zo systému skrátenej práce.

Ide o historicky prvý zákonný systém pomoci pre udržanie zamestnanosti a ochranu pracovných miest na Slovensku. Ústredie a úrady práce už prijímajú prvé žiadosti. 

Žiadosť je potrebné podať do konca kalendárneho mesiaca

Prijímateľom žiadosti o podporu v čase skrátenej práce je príslušný úrad práce alebo ústredie práce v závislosti od vonkajšieho faktora. V prípade mimoriadnej situácie, výnimočného alebo núdzového stavu, či mimoriadnej okolnosti o žiadosti rozhoduje príslušný úrad práce podľa sídla zamestnávateľa. Ak je vonkajším faktorom okolnosť vyššej moci (napr. požiar), v tomto prípade sa žiadosť podáva na ústredie práce. Žiadosť o poskytnutie podpory je možné podať na príslušný úrad práce / ústredie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúcom po mesiaci, za ktorý zamestnávateľ žiada o podporu.

Kompletné informácie vám poskytnú úrady práce na tomto odkaze: https://www.employment.gov.sk/sk/uvodna-stranka/informacie-media/aktuality/zamestnavatelia-mozu-ziadat-podporu-case-skratenej-prace.html

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR / úprava redakcia

Ak potrebujete v podnikaní pomôcť, kontaktujte odborníkov