EkonomikaFinančná správaPodnikanieSlovensko xa Publikované 27. augusta 2018 zobraziť celý profil

Prešovskí colníci sa počas uplynulých dní zamerali na predajcov na jarmoku v Bardejove, kde vykonávali kontroly zamerané na dodržiavanie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ERP). Porušenia zistili v 9 kontrolovaných prevádzkach a na mieste udelili pokuty vo výške 2 990 eur.

Každoročne patrí záver augusta tradičnému Bardejovskému jarmoku

Ten okrem návštevníkov prilákal na pripravený program viac ako 500 trhovníkov a predajcov. Cieľom prešovských colníkov na tomto podujatí bolo zistiť, ako predajcovia používajú ERP, či evidujú prijaté platby od zákazníkov a následne vydávajú pokladničné doklady, ktoré spĺňajú všetky legislatívne náležitosti.

Napriek mnohým upozorneniam finančnej správy, ako aj množstvu vykonávaných kontrol, odhalili colníci porušenia zákona o ERP v deviatich kontrolovaných prevádzkach, za čo predajcom udelili na mieste pokuty vo výške 2 990 eur.

Najčastejším porušením zákona bolo, že predávajúci nezaevidoval tržbu do ERP, za čo sú najvyššie pokuty, a to v závislosti od množstva zistených porušení zákona. Ďalšími porušeniami bolo neodovzdanie pokladničného dokladu kupujúcemu, nezaevidovanie vkladu hotovosti do ERP a porušenie v súvislosti s používaním ERP.

Vzhľadom na práve začínajúcu sezónu jarmokov budú colníci v kontrolách ERP intenzívne pokračovať.

zdroj: FS SR