ManažmentPodnikaniePodujatia xa Publikované 6. marca 2018 zobraziť celý profil

Workshop na praktických ukážkach ukáže a vysvetlí problémy s ktorými sa môžete stretnúť pri nehnuteľnostiach a katastri nehnuteľností a ako týmto problémom načas predchádzať.

Preberieme grafické a písomné dáta katastra z technického pohľadu a doplníme ich o právny rámec. V rámci toho si ukážeme rôzne typy, triky a zjednodušenia pri každodennej práci s dátami katastra nehnuteľností.

Seminár je určený začínajúcim právnym koncipientom, mediátorom, realitným maklérom, architektom/projektantom, risk manažérom z bánk a tým čo chcú usporiadavať majetko-právne nehnuteľnosti.

Prednášajúci:

Ing. Ondrej Kozlovský autorizovaný geodet a mediátor. V oblasti nehnuteľností sa pohybuje viac ako 10 rokov, má za sebou dokončených viac ako 750 zákazok z geodézie, predaja nehnuteľností a konzultácií.
Cieľová skupina:
Právnici, koncipienti, mediátori, realitný makléri, manažeri bánk, konatelia, odborná verejnosť.
Dátum a miesto konania:
Dátum – 22.05.2018
Miesto – APORES, s.r.o.,  Dr. Vl. Clementisa 10,  Bratislava

Program:

 • Teoretická časť
  • základné pojmy (parcela, pozemok, list vlastníctva, kat mapa)
  • katasterportal a ostatné portály katastra
  • byt
  • rodinný dom
  • pozemok (C-KN, E-KN)
  • kataster
  • katastrálne územie a pôvodné katastrálne územie
 • Praktická časť
  • identifikácia problémov ešte pred kúpou nehnuteľnosti
  • príprava podkladov pred kúpou – zmluva
  • informácie z katastrálneho odboru
  • geometrický plán a geometrický plán s dielmi do zmluvy
  • identifikácia v pozemno knižnej vložke a grafická a písomná identifikácia
  • právny audit nehnuteľnosti
  • majetko právne vysporiadanie – možný postup skúsenosti
  • oprava v písomnom operáte katastra nehnuteľností

Harmonogram:

08:30 – 9:00 registrácia
9:00 – 10:00 prednáška
10:00 – 10:20 prestávka
10:20 – 11:20 prednáška
11:20 – 11:30 prestávka
11:30 – 12:30 prednáška
12:30 – 13:15 obedňajšia prestávka
13:15 – 15:00 prednáška, diskusia
15:00 predpokladaný záver seminára