eKasaPodnikanieÚčtovníctvo xa Publikované 16. novembra 2018 zobraziť celý profil

Povieme si, čo robiť, keď vypadne elektrický prúd a my nechceme prevádzku zavrieť?
Ak ste majiteľom pokladnice Euro 50 alebo Mini Tlačiarne KML‑58, nič závažné sa nedeje, pretože tieto pokladnice dokážu fungovať na batériu niekoľko týždňov až mesiacov.

Nie všetky pokladnice majú však v základnej výbave akumulátor na napájanie. Napríklad pokladnica Euro 150 má batériu ako voliteľné príslušenstvo a fiskálna tlačiareň Efox napájací akumulátor vôbec nemá. Mnohé pokladnice, ktoré majú napájací akumulátor, po rokoch strávených trvalo na adaptéroch, nie sú schopné po výpadku elektriky fungovať viac než niekoľko minút.

Čo teda robiť, keď vypadne prúd?

Ak vypadne prúd a pokladnica nie je schopná prevádzky:

  1. Do knihy elektronickej registračnej pokladnice v časti „Záznamy podnikateľa“ zapíšte, že došlo k výpadku prúdu. K tomuto záznamu nezabudnite pripojiť dátum a čas, kedy výpadok nastal.
  2. Namiesto pokladničných dokladov začnete vydávať paragóny. Jedinou náhradou za pokladničný doklad je paragón, a nie príjmový alebo výdavkový pokladničný doklad.

Čo musí paragón obsahovať?

Paragón musí okrem iného obsahovať aj:

  1. Daňový kód elektronickej registračnej pokladnice alebo kód virtuálnej registračnej pokladnice,
  2. DIČ alebo IČ DPH,
  3. obchodné meno,
  4. sídlo alebo miesto podnikania podnikateľa,
  5. predajné miesto, ak je odlišné od sídla alebo miesta podnikania.

Ak si chcete vypisovanie paragónov uľahčiť a hlavne zrýchliť, dajte si vyrobiť pečiatku, ktorá uvedené údaje bude obsahovať.

Čo robiť s paragónom

  • Paragón sa vystavuje v dvoch vyhotoveniach, preto je najvhodnejšie používať samoprepisovacie paragóny.
  • Originál paragónu musíte odovzdať zákazníkovi a kópiu si odkladáte.
  • Paragóny musia byť číslované vzostupne bez prerušenia. Môže sa stať, že sa pomýlite alebo zákazník zistí, že na nákup nemá dostatočnú hotovosť lebo platobný terminál bez prúdu tiež nefunguje, a teda platba kartou nie je možná. V prípade, že na paragónoch máte predtlačené číslovanie, archivujete 5 rokov originál aj s kópiou. Na chybný paragón je dobré zaznačiť si, čo sa stalo a prečo ste originál neodovzdali. Odporúčam vám kúpiť si paragóny bez číslovania. Pri neočíslovanom paragóne chybné doklady jednoducho zahodíte a na ďalšom doklade pokračujete s rovnakým číslom. Nečíslované paragóny si môžete kúpiť priamo v nasledovnom e-shope.

Vzor vyplnených paragónov

Pre neplatcu DPH:

Pre platcu DPH: