EkonomikaStavebníctvo xa Publikované 25. januára 2021 zobraziť celý profil

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) upozornil, že domácnosti vykurujúce elektrinou na strednom a východnom Slovensku majú necelé tri mesiace na prípadnú optimalizáciu svojich nákladov formou výmeny ističa alebo zmeny tarify.

Úrad zároveň pripomenul záväzok distribučných spoločností, že budú svojich klientov aktívne oslovovať a poskytnú im odborné poradenstvo. 

ÚRSO sa na základe žiadostí od distribučných spoločností rozhodol umožniť im v roku 2021 riešiť aj historické nespravodlivosti a deformácie v nastavení fixnej zložky tarify za distribúciu elektriny pri niektorých takzvaných „kúrenárskych“ sadzbách.

Konkrétne ide o sadzbu D8 Stredoslovenskej distribučnej (SSD), a. s., a sadzbu D5 Východoslovenskej distribučnej (VSD), a. s. Úrad pritom zohľadnil, že sezóna vykurovania je v plnom prúde. Preto rozhodol, že v sadzbách, kde došlo k značnému nárastu fixnej zložky tarify za distribúciu elektriny, sa nebudú zmeny uplatňovať od 1. januára, ale až od 1. apríla. 

Rozhodli sme sa historické deformácie cien elektriny odstraňovať postupne a citlivo. Chcel by som preto vyzvať distribučné spoločnosti, aby začali so sľúbeným odborným poradenstvom pre dotknutých ‚kúrenárov‘ čo najskôr a za primeraných podmienok. Úrad bude celý tento proces pozorne monitorovať,“ uviedol predseda ÚRSO Andrej Juris. 

Článok pokračuje pod reklamou

Úrad odporučil odberateľom, aby si skontrolovali sadzbu v zmluve so svojím dodávateľom elektriny

Pokiaľ majú sadzby D8 SSD, a. s., a D5 VSD, a. s., mali by preskúmať možnosť zmeny na inú sadzbu u svojho dodávateľa, prípadne u iných dodávateľov elektriny v prospech cenovo výhodnejšieho odberu. Úrad zároveň odporučil obrátiť sa na príslušnú distribučnú spoločnosť so žiadosťou o preverenie  prípadnej potreby optimalizácie veľkosti ističa, prípadne splnenia iných technických podmienok podľa zvolenej tarify na ich odbernom mieste.

Úrad tiež odporučil zákazníkom SSD, a. s., v sadzbe D7 pre chaty a chalupy, ktorí v dôsledku zmeny variabilnej zložky sadzby od roku 2021 nemusia napĺňať doterajšiu klasifikáciu odberného miesta, aby zvážili prestup do výhodnejších sadzieb v ponuke dodávateľov elektriny. 

zdroj: TASR / úprava: redakcia