DopravaEkonomikaPrieskumy a analýzySlovensko xa Publikované 27. júna 2023 zobraziť celý profil

Nákladná doprava vykázala v apríli pokles objemov prepraveného tovaru. Najvýraznejšie prepadom objemov vo vodnej, leteckej, potrubnej doprave. Osobná doprava zaznamenala dvojciferný rast.

Celková hodnota objemu nákladnej prepravy  v apríli 2023 dosiahla 18,5 milióna ton tovaru, čo predstavovalo medziročne pokles o 10,9 %. Znižovanie prepravných objemov pretrváva už desať mesiacov za sebou. Na celkový pokles mala najvýraznejší vplyv ostatná doprava s prepadom o 40 %. Táto podielovo menej významná zložka naďalej zásadne ovplyvňuje celkové parametre sektora doprava a skladovanie. Klesla aj váhovo najsilnejšia zložka odvetvia – cestná doprava, ktorá medziročne prepravila o 4 % menej. Po dvoch mesiacoch rastu sa preprava po železnici medziročne znížila o 10 %.

Graf: Štatistický úrad SR

Objem prepravovaného tovaru klesol

Železničná doprava aj ostatná doprava, do ktorej patrí vodná, letecká, skladové a pomocné služby, zaznamenali medziročne dvojciferné poklesy výkonov prepravovaných vzdialeností. Za prvé štyri mesiace roku 2023 tak o desatinu klesli v rámci nákladnej dopravy objem prepraveného tovaru aj výkony prepravovaných vzdialeností.

Zdroj: Štatistický úrad SR / úprava redakcia