EkonomikaHR/PersonalistikaPriemysel xa Publikované 31. augusta 2018 zobraziť celý profil

Asociácia personálnych agentúr Slovenska (APAS) vyjadruje veľké znepokojnenie nad slovami premiéra SR P. Pellegriniho k téme pôsobenia personálnych agentúr na Slovensku. Počas prejavu po rokovaní Vlády SR o problematike riešenia nedostatku pracovnej sily zazneli z úst pána premiéra informácie, ktoré sa zásadne nezhodujú s realitou.
Viac o rokovaní vlády: Premiér: Povoľovací proces zamestnávania cudzincov v SR sa musí zrýchliť

Personálne agentúry (agentúry dočasného zamestnávania – skrátene ADZ), sú obchodné spoločnosti pôsobiace na Slovensku na základe regulárnych povolení, ktoré vydáva Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny SR v zmysle náročných pravidiel, kritérií zakotveným v zákone o službách zamestnanosti a viacerých ďalších právnych predpisoch SR.

Personálne agentúry sú subjektmi pôsobiacimi na trhu práce desiatky rokov a sú neoddeliteľnou súčasťou rozvoja vyspelých ekonomík najmä západného sveta. Sú značne regulované a podliehajú kontrole zo strany viacerých štátnych orgánov.
Zákonník práce v §  58, ods. 9, 2 odsek – definuje, že zamestnanec pracujúci v personálnej agentúre musí mať rovnaké podmienky za ktorých pracuje kmeňový zamestnanec. Znamená to, že zamestnanec pracujúci cez personálnu agentúru nemá nižšiu mzdu. Práve naopak, v mnohých prípadoch má v personálnej agentúre, v porovnaní so zamestnancom kmeňovým, lepšie podmienky, vplyvom napríklad rôznych benefitných programov, ktoré personálne agentúry využívajú.

Z tohto dôvodu je pre firmu, agentúrny zamestnanec drahší ako kmeňový zamestnanec o maržu personálnej agentúry. To čo ale nie je problémom v súčasných podmienkach, lebo firmy jednoducho sami nevedia nájsť pracovnú silu, a preto sa zamestnávatelia personálne agentúry využívajú.
Dôvodmi sú najmä vyššia flexibilita práce, schopnosti agentúry získať zamestnancov v širšom geografickom poli, schopnosti personálnych agentúr pracovníkov nájsť aj v tak zložitom období pre zamestnávateľov, keď je nezamestnanosť nízka a v neposlednom rade nemrhať svoj čas hľadaním zamestnancov, kedy si personálna agentúra účtuje odmenu až vtedy, keď užívateľský zamestnanec reálne nastúpi do práce u užívateľského zamestnávateľa (do tej doby zamestnávateľ neplatí personálnej agentúre žiadnu odmenu).

Význam a potreba personálnych agentúr teda v tomto období zásadne rastie a nie klesá. Podľa Annual Economic Report, World Employment Confederation, význam personálnych agentúr práce rastie najmä pri ekonomickom raste, aby si zamestnávatelia zabezpečili dodatočný dopyt po práci. Rovnako, v porovnaní s krajinami EÚ, je podiel flexibilných foriem práce na Slovensku jeden z najnižších v EÚ, kde personálne agentúry práce hrajú kľúčovú úlohu.

Objektom podnikania personálnych agentúr je práve zamestnanec a jej zisk závisí od toho ako dobre sa o tohto zamestnanca stará

V období, keď je flexibilita práce kľúčovým faktorom zamestnania sa aj pre samotných zamestnancov, vyzývame ich týmto, aby si personálnu agentúru, s ktorou chcú spolupracovať, dôsledne vyberali a nepodľahli rôznym nerozumne lákavým ponukám personálnych agentúr, ktoré so serióznym podnikaním nemajú nič spoločné a častokrát personálnymi agentúrami (ADZ-kami), podľa slovenských predpisov nie sú.

Podľa § 21 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania nemôže štátneho príslušníka tretej krajiny podľa odseku 1 písm. a) až e) dočasne prideliť na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi (§ 58 Zákonníka práce).

Podiel agentúrneho zamestnávania na Slovensku je v EÚ jeden z najnižších, preto by sme, ako zástupcovia APAS, naopak uvítali diskusiu o možnostiach zvýšenia flexibility týchto foriem zamestnávania. Rovnako, aby sme mohli naplniť lepšie ciele definované MPSVaR SR v otázke prepájania štátnych a neštátnych služieb zamestnanosti a priblížili sa tak v tejto otázke vyspelým ekonomikám EÚ.

Týmto, ako prezident Asociácie personálnych agentúr Slovenska, vyzývam na diskusiu, ako vieme zabrániť činnosti nelicencovaných personálnych agentúr, ktoré vykonávajú činnosť agentúr práce a poškodzujú dobré meno tých, ktorí pravidlá podnikania v tejto oblasti dodržujú ako aj voči takým personálnym agentúram, ktorí obchádzajú zákony za účelom neprimeraného navyšovania zisku.

Je nám ľúto, že dlhodobá angažovanosť a aktivita APASu, ako aj jej podpora MPSVaR SR v spolupráci s OZ KOVO v otázkach zvýšenej regulácie agentúr prostredníctvom novelizácie zákonníka práce, je vnímaná pánom premiérom ako nástroj na vykorisťovanie zamestnancov a nie ako nástroj na podporu zamestnávania tam, kde si zamestnávatelia nevedia pomôcť sami alebo ako nástroj flexibility práce.

Nakoľko majú tak zamestnávatelia ako aj personálne agentúry rovnaký cieľ, je podľa nášho názoru na mieste spájať sily pri zháňaní kvalifikovanej pracovnej sily a nie rozdeľovať a oslabovať potenciál.

Video k článku:

Ján Trgala
Prezident
Asociácia personálnych agentúr Slovenska