EkonomikaSlovensko xa Publikované 12. júla 2018 zobraziť celý profil

Vláda schválila na návrh Ministerstva hospodárstva SR investičnú pomoc pre sedem spoločností.  Všetky sú v súlade so stratégiou znižovať regionálne rozdiely a podporovať investície s vyššou pridanou hodnotou. Tieto firmy chcú na Slovensku preinvestovať vyše 125 miliónov eur, štát im poskytne pomoc predovšetkým vo forme úľavy na dani.  Štyri investície smerujú do najmenej rozvinutých okresov, kde vznikne vyše 600 pracovných miest.

Takmer 1 300 nových pracovných miest, z ktorých polovica by mala vzniknúť v troch najmenej rozvinutých okresoch

To je výsledný sumár siedmich investícií, pre ktoré vláda odsúhlasila investičnú pomoc. Dve spoločnosti v Lučenci a po jednej v Kežmarku, Sabinove, Prešove, Prievidzi a Žarnovici chcú na Slovensku preinvestovať spolu vyše 125 miliónov eur. Vláda odsúhlasila na návrh Ministerstva hospodárstva SR pre tieto investičné zámery pomoc predovšetkým vo forme úľavy na dani z príjmov, ale aj vo forme dotácie na dlhodobý hmotný a nehmotný majetok a príspevku na pracovné miesto. Výška investičnej pomoci spolu pre tieto spoločnosti nepresiahne 29,5 milióna eur.

Dve spoločnosti, Mubea v Kežmarku a Brose v Prievidzi, v súlade s dlhodobým cieľom rezortu hospodárstva prinesú aj pridanú hodnotu v podobe výskumných a vývojových aktivít. V prípade investície do rozšírenia spoločnosti Brose v Prievidzi minister Peter Žiga pripomenul, že „ide o investíciu do hornonitrianskeho regiónu, kde sa diskutuje o transformácii tejto baníckej oblasti.“ Minister upozornil aj na investíciu spoločnosti Vigour v Prešove, kde „vznikne centrum strategických služieb a v rámci neho pracovné miesta pre odborníkov z IT oblasti.“

Najväčšia z aktuálne schválených investícií v rámci najmenej rozvinutých okresov je investícia nemeckej spoločnosti Mubea v Kežmarku

Táto spoločnosť, ktorá je jedným zo svetových lídrov vo výrobe vysoko výkonných pružín a ďalších produktov pre automobilový priemysel, postaví v priemyselnom parku v Kežmarku nový závod. Spoločnosť chce na Slovensku investovať 51 miliónov eur. Vláda súhlasila s jej žiadosťou o investičnú pomoc vo výške  takmer 15 miliónov eur. Z celkového počtu 504 nových pracovných miest bude 115 v rámci výskumných a vývojových aktivít.

„Príchod tejto spoločnosti spĺňa všetky kritéria novej filozofie poskytovania investičnej podpory na Slovensku. Ide o investíciu do  výroby, ale aj činností s vyššou pridanou hodnotou a zároveň do jedného z najmenej rozvinutých okresov“, zdôraznil minister hospodárstva.

Spoločnosť Adient v Lučenci plánuje rozšírenie závodu na výrobu a montáž penových dielov pre automobilový priemysel. Vďaka tomu by malo v tomto okrese, patriaceho do skupiny najmenej rozvinutých, vzniknúť  105 nových pracovných miest. Investícia firmy do rozšírenia by mala dosiahnuť 3,5 milióna eur a výška pomoci môže dosiahnuť 1,15 milióna eur vo forme dotácie na dlhodobý hmotný majetok a daňovej úľavy.

Nový závod by mal vyrásť aj v Lučenci. Ten plánuje za 600-tisíc eur postaviť spoločnosť Memolak. V novom závode chce firma upravovať kovové materiály kataforéznym lakovaním. Výška pomoci by v tomto prípade mala byť 191 666 eur na dlhodobý hmotný a nehmotný majetok, vo forme úľavy na dani z príjmu si budú môcť uplatniť maximálne 38 334 eur. Nové pracovné miesta vzniknú aj v Sabinove, a to vďaka investícii do rozšírenia spoločnosti EMI-Sabinov, ktorá sa venuje výrobe textílií a odevov. Firma chce do novej prevádzky investovať 742-tisíc eur, poskytnutá pomoc by mala byť do výšky 300-tisíc eur.

V súvislosti s rozšírením závodu spoločnosti Brose na výrobu komponentov pre automobilový priemysel by malo na hornej Nitre vzniknúť 350 nových pracovných miest. Z nich bude približne 100 vytvorených v oblasti výskumu a vývoja. Spoločnosť plánuje dať na rozšírenie viac ako 57 miliónov eur. Vo forme úľavy na dani z príjmu si bude môcť uplatniť maximálne 6,5 mil. eur. Vláda súhlasila aj so sumou 1,6 mil. eur na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetok.

Podporu od štátu získalo aj rozšírenie hutníckeho priemyslu v Žarnovici, kde má vyrásť nový závod rakúskej spoločnosti Neuman Aluminium. V novej fabrike chcú vyrábať autodiely z hliníka, ako napríklad vodiace lišty pre strešné okná automobilov. Ide o investíciu vo výške 11,5 milióna eur. Investičné stimuly pre túto spoločnosť budú v celkovej výške 3,9 milióna eur. Prácu na Pohroní by malo vďaka tejto firme získať do konca budúceho roka 215 ľudí.

zdroj: MH SR