DaneEkonomikaFinancieKoronavírus COVID-19Účtovníctvo xa Publikované 24. februára 2021 zobraziť celý profil

Vláda upustila od vyrubenia úroku z omeškania a od uloženia pokuty za nepodanie daňového priznania, prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti alebo hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti.

Vyplýva to z materiálu z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorý v stredu odobril vládny kabinet.

Cieľom vládneho nariadenia je zmiernenie ekonomických dosahov pretrvávajúcich problémov v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 na daňové subjekty

Od vyrubenia úroku z omeškania za porušenie povinnosti zaplatiť alebo odviesť v ustanovenej lehote alebo v ustanovenej výške daň alebo rozdiel dane, preddavok na daň, splátku dane alebo vybraný preddavok na daň, ktoré sa stali splatnými v období od 12. marca 2020 do 31. decembra 2020, sa upustí, ak daňový subjekt túto povinnosť splní najneskôr do 30. júna 2021 alebo ak mu je do tohto dátumu povolený odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach,“ napísal rezort v materiáli s tým, že toto sa nevzťahuje na miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Ak by bol daňovému subjektu do tohto dátumu povolený odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach, úrok, ktorý by sa mu mal vyrubiť do dňa ich povolenia, sa taktiež neuloží.

Nebudú sa ukladať ani pokuty za nepodanie daňového priznania, a to za rovnakých podmienok – daňové subjekty musia túto povinnosť splniť do 30. júna 2021. Takisto to neplatí pri miestnych daniach a poplatkoch za odpady.

Upustí sa aj od uloženia pokuty za uvedenie daňového preplatku na dani z príjmov v daňovom priznaní podanom od 1. januára 2020 do 30. septembra 2020, ktorý je vyšší ako daňový preplatok, ktorý mal daňový subjekt v tomto priznaní uviesť. Ak daňovému subjektu bol uplatnený daňový preplatok vrátený, od pokuty sa upustí vtedy, ak daňový subjekt vráti rozdiel, o ktorý bol uplatnený daňový preplatok znížený.

Článok pokračuje pod reklamou

E. Heger: Vláda odpúšťa sankcie za neplnenie daňových povinností za 33 mil. eur

Viaceré firmy sa minulý rok kvôli pandémii dostali do ťažkostí a aby udržali svoj chod, neboli schopné včas uhrádzať daň z pridanej hodnoty (DPH), či podať daňové priznanie, za čo býva vyrubená sankcia. Preto sme sa dnes na vláde rozhodli prijať opatrenie, ktorým pomáhame zasiahnutým ekonomikám (subjektov) v podobe odpustenia sankcií za 33 miliónov eur,“ spresnil minister financií Eduard Heger.

Pri už zaplatenej DPH vo výške 336 miliónov eur je podľa neho suma sankcií 4 milióny eur. Z ešte nezaplatenej DPH za 498 miliónov eur je suma sankcií 21 miliónov eur. „Ďalšie sankcie súvisia s daňou z príjmov právnických osôb a daňou z príjmov fyzických osôb,“ dodal Heger.

Z materiálu z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorý v stredu odobril vládny kabinet vyplýva, že vláda upustila od vyrubenia úroku z omeškania a od uloženia pokuty za nepodanie daňového priznania, prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti alebo hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti. Cieľom vládneho nariadenia je podľa MF zmiernenie ekonomických dosahov pretrvávajúcich problémov v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 na daňové subjekty.

Schválený návrh upustí od vyrubenia úroku z omeškania za porušenie povinnosti zaplatiť alebo odviesť v ustanovenej lehote alebo výške daň alebo rozdiel dane, preddavok na daň, splátku dane alebo preddavok na daň, ktoré sa stali splatnými v období od 12. marca 2020 do 31. decembra 2020. Podmienkou je, že daňový subjekt si svoje povinnosti splní najneskôr do 30. júna 2021. Nevzťahuje sa to však na miestne dane a poplatky za odpady.

zdroj: TASR / úprava: redakcia