Cestovný ruchEkonomikaPrieskumy a analýzySlovensko xa Publikované 22. februára 2023 zobraziť celý profil

Ubytovacie služby na Slovensku poskytovalo vo 4. štvrťroku 2022 celkovo 4 203 ubytovacích zariadení, čo predstavovalo pokles o 312 ubytovacích zariadení v porovnaní s tretím štvrťrokom roka. 

Návštevníkom bolo k dispozícii 66-tisíc izieb a 179-tisíc lôžok (vrátane kempingových miest). Čisté využitie stálych lôžok predstavovalo vo štvrtom štvrťroku 23,9 %, využitie izieb 29,8 %. Priemerný počet izieb k dispozícii v jednom dni bol 55-tisíc, priemerný počet stálych lôžok k dispozícii v jednom dni predstavoval 125-tisíc.

Tržby v porovnaní s pandemickým rokom rástli dvojnásobne

Ubytovacie zariadenia v SR dosiahli počas roka 2022 tržby v hodnote takmer 434 mil. eur bez DPH, medziročne tak vzrástli takmer dvojnásobne. Hotely a penzióny v SR poskytli vlani ubytovanie viac ako 4,8 milióna turistom. Vysoký medziročný nárast však ovplyvnila veľmi nízka porovnávacia základňa, nakoľko pokračujúca pandémia a prijaté opatrenia negatívne ovplyvnili cestovný ruch v roku  2021 a ubytovacie zariadenia zaznamenali rekordné prepady všetkých ukazovateľov. Celkové porovnanie výšky tržieb v roku 2022 s predošlými obdobiami je možné len obmedzene, do konca roka 2020 sa tržby vykazovali vrátane DPH. 

Článok pokračuje pod reklamou

Zahraničných návštevníkov bola vyše tretina

Spomedzi krajov dosiahli v roku 2022 najvyššie tržby ubytovacie zariadenia v turisticky najvýznamnejších krajoch, a to v Žilinskom kraji (96 mil. eur), Prešovskom kraji (91 mil. eur) a Bratislavskom kraji (90 mil. eur). Najvyšší, viac ako 2,5-násobný rast vykázali ubytovacie zariadenia v Bratislavskom kraji.

Tržby od zahraničných návštevníkov v roku 2022 tvorili v SR takmer 36 % podiel na celkových tržbách ubytovateľov, kým v roku 2019 (pred pandémiou) to bolo viac ako 44 %. V súhrne cudzinci priniesli vlani tržby na úrovni 155 mil. eur a domáci návštevníci v objeme 279 mil. eur. Najvyššie tržby cudzincov zaznamenal Bratislavský kraj (58 mil. eur), Žilinský (27 mil. eur) a Prešovský kraj (24 mil. eur).

Zdroj: Štatistický úrad SR / úprava redakcia