platba poistného

13. januára 2020

Sociálna poisťovňa: Niektorí živnostníci dostávajú oznámenia o novom poistnom, zaplatiť ho treba do 10. februára 2020

Sociálna poisťovňa v týchto dňoch posiela živnostníkom a ostatným samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) oznámenia o novej výške poistného pre rok 2020. Živnostníci tak dostanú v týchto dňoch oznámenia buď listom prostredníctvom pošty alebo elektronicky, ak majú zriadenú e-schránku. Poštou bude odoslaných spolu 164 451 oznámení a do e-schránok ďalších 10 484 oznámení. Zmena výšky …

Sociálna poisťovňa: Niektorí živnostníci dostávajú oznámenia o novom poistnom, zaplatiť ho treba do 10. februára 2020 Čítajte viac »

26. novembra 2019

Sociálna poisťovňa: Poradenské semináre Sociálnej poisťovne absolvovalo 1625 zamestnávateľov

S cieľom znižovať chybovosť zamestnávateľov v oblasti sociálneho poistenia Sociálna poisťovňa pripravila vo svojich pobočkách v októbri a v novembri ďalšiu sériu poradenských dní a seminárov. Hlavnou témou boli časté a opakujúce sa chyby zamestnávateľov v elektronickej komunikácii, najmä v registračných listoch zamestnávateľov, v registračných listoch fyzických osôb, v mesačných výkazoch a výkazoch poistného. Zamestnávatelia …

Sociálna poisťovňa: Poradenské semináre Sociálnej poisťovne absolvovalo 1625 zamestnávateľov Čítajte viac »

21. novembra 2019

Zmeny, ktoré čakajú športovcov v sociálnom poistení od 1. 1. 2020

Od 1. januára 2020 sa na účely sociálneho poistenia fyzická osoba, ktorá uzatvorila zmluvu o výkone činnosti športového odborníka považuje za fyzickú osobu v právnom vzťahu na základe dohody o pracovnej činnosti, resp. dohody o brigádnickej práci študentov. Športové kluby a zamestnávanie Zamestnávatelia (športové kluby) budú od 1. januára 2020 prihlasovať svojich zamestnancov, ktorí s …

Zmeny, ktoré čakajú športovcov v sociálnom poistení od 1. 1. 2020 Čítajte viac »

19. novembra 2019

Živnostníci a dobrovoľne poistení: Vypočítajte si poistné od januára 2020 v nových kalkulačkách

Sociálna poisťovňa v súvislosti so zmenou minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu od 1. januára 2020 pripravila nové informatívne kalkulačky na výpočet poistného pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby (DPO). Nové kalkulačky sú prístupné cez webovú stránku Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk v častiach Kalkulačky alebo Poistné. Záujemcom poslúžia pre informatívny výpočet poistného za …

Živnostníci a dobrovoľne poistení: Vypočítajte si poistné od januára 2020 v nových kalkulačkách Čítajte viac »

6. novembra 2019

Sociálna poisťovňa varuje pred podvodným vymáhaním dlhu. Neplaťte na neznáme účty

Sociálna poisťovňa opäť upozorňuje na falošné vymáhanie dlhu za neuhradené poistné, ktoré vo viacerých prípadoch zaznamenali pobočky Bratislava, Žiar nad Hronom, Stará Ľubovňa a Prešov. Občania by nemali údajné dlhy platiť na neznáme účty. Sociálna poisťovňa vymáha pohľadávky výhradne na účet v Štátnej pokladnici – čísla účtov jednotlivých pobočiek sú zverejnené na webovej stránke tu: …

Sociálna poisťovňa varuje pred podvodným vymáhaním dlhu. Neplaťte na neznáme účty Čítajte viac »

22. októbra 2019

Na Slovensku pracuje viac ako 118 tisíc zahraničných zamestnancov

Sociálna poisťovňa eviduje k 21. októbru 2019 zatiaľ 118 550 zamestnancov s inou ako slovenskou štátnou príslušnosťou, ktorí boli prihlásení na sociálne poistenie aspoň na jeden deň. Vlani bolo na sociálne poistenie prihlásených 120 710 takýchto zamestnancov – cudzincov.Ak bol cudzinec na území Slovenskej republiky zamestnancom, pričom tento právny vzťah ukončí, nemá žiadne oznamovacie povinnosti …

Na Slovensku pracuje viac ako 118 tisíc zahraničných zamestnancov Čítajte viac »

8. októbra 2019

Zamestnanci si môžu skontrolovať, či im zamestnávateľ nekráti odvody

Napriek dlhodobej osvete ešte vždy sú zamestnávatelia, ktorí za svojich zamestnancov v Sociálnej poisťovni vykazujú len časť mzdy, aby účelovo znížili výšku sociálnych odvodov. Takéto praktiky sú pre zamestnávateľov porušovaním zákona a pre zamestnancov konaním, ktoré ich finančne poškodzuje. Výška dávok (vrátane materského, dávky v nezamestnanosti či starobného dôchodku) zo systému sociálneho poistenia sa totiž …

Zamestnanci si môžu skontrolovať, či im zamestnávateľ nekráti odvody Čítajte viac »

22. septembra 2019

Sociálna poisťovňa: O splátkový kalendár môže žiadať aj živnostník, ktorý prestal podnikať

Dlžníci, ktorí majú problém uhradiť svoj dlh voči Sociálnej poisťovni jednorazovo, si ho môžu vyrovnať aj postupne, formou splátok. V takom prípade by mali príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne požiadať o splátkový kalendár formou písomnej žiadosti. Sociálna poisťovňa môže povoliť splátky dlžných súm až na obdobie 24 mesiacov Splácanie dlhu je tak rozložené na dlhšie časové …

Sociálna poisťovňa: O splátkový kalendár môže žiadať aj živnostník, ktorý prestal podnikať Čítajte viac »

13. septembra 2019

Pokiaľ umelci, autori a športovci už činnosť nevykonávajú, povinné poistné platiť nemusia

Samostatne zárobkovo činnej osobe (SZČO), ktorá podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť nevykonáva na základe oprávnenia (do tejto kategórie patria napríklad umelci, autori a športovci), môže za určitých podmienok zaniknúť povinnosť platiť poistné na nemocenské a dôchodkové poistenie aj vtedy, ak na základe daňového priznania za predchádzajúci kalendárny rok prekročila hranicu príjmu určujúcu vznik tejto …

Pokiaľ umelci, autori a športovci už činnosť nevykonávajú, povinné poistné platiť nemusia Čítajte viac »