EkonomikaPodnikanieSlovensko xa Publikované 22. októbra 2019 zobraziť celý profil

Sociálna poisťovňa eviduje k 21. októbru 2019 zatiaľ 118 550 zamestnancov s inou ako slovenskou štátnou príslušnosťou, ktorí boli prihlásení na sociálne poistenie aspoň na jeden deň. Vlani bolo na sociálne poistenie prihlásených 120 710 takýchto zamestnancov – cudzincov.
Ak bol cudzinec na území Slovenskej republiky zamestnancom, pričom tento právny vzťah ukončí, nemá žiadne oznamovacie povinnosti voči Sociálnej poisťovni. Odhlásiť ho z registra poistencov Sociálnej poisťovne najneskôr deň po skončení právneho vzťahu má povinnosť jeho zamestnávateľ.

Ak cudzinec vykonával zárobkovú činnosť ako samostatne zárobkovo činná osoba a bol aj povinne poistený ako SZČO, pričom živnosť ukončí, taktiež nemá žiadne oznamovacie povinnosti voči Sociálnej poisťovni. To, že živnosť zanikla, oznámi Sociálnej poisťovni okresný úrad (odbor živnostenského podnikania) a následne Sociálna poisťovňa oznámi SZČO, že jej zanikla povinnosť platiť poistné.

Ak má cudzinec záujem o vystavenie potvrdenia o svojom sociálnom poistení na Slovensku, Sociálna poisťovňa mu ho na jeho požiadanie vydá. Taktiež si – v súvislosti s nárokom na dávku v nezamestnanosti – môže požiadať o vystavenie formulára PD U1. Obe potvrdenia vystavuje tá pobočka Sociálnej poisťovne, ktorá viedla jeho sociálne poistenie.

 
zdroj: Soc poist