4. februára 2019

Sociálna poisťovňa: Väčšina živnostníkov stále platí minimálne poistné. Robia chybu

V kategórii živnostníkov a samostatne zárobkovo činných osôb Sociálna poisťovňa aj minulý rok zaznamenala pokračujúci trend platenia čo najnižšieho poistného. Podľa údajov z registra bol v roku 2018 priemerný počet SZČO platiacich poistné na starobné poistenie z minimálneho vymeriavacieho základu 141 486, čo predstavovalo 75,15 percenta všetkých platiacich SZČO. Oproti roku 2017 ide o nárast …

Sociálna poisťovňa: Väčšina živnostníkov stále platí minimálne poistné. Robia chybu Čítajte viac »