Exekučné zrážky

30. januára 2019

EXEKÚCIE verzus DOHODY O ZRÁŽKACH ZO MZDY

Mnoho zamestnávateľov musí v dôsledku splatných peňažných záväzkov zamestnanca vykonávať zo zamestnancovej mzdy zrážky a takto zrazenú časť mzdy odviesť zamestnancovmu veriteľovi. Sú si zamestnávatelia vedomí dopadov tejto povinnosti, resp. vedia ako v takejto situácii postupovať? Zrážky zo mzdy a zákon Podrobný výpočet zrážkových titulov, ako aj ich poradie, upravuje § 131 zákonníka práce, pričom platí pravidlo, že …

EXEKÚCIE verzus DOHODY O ZRÁŽKACH ZO MZDY Čítajte viac »

29. októbra 2018

Exekútori vzniesli v roku 2018 na Sociálnu poisťovňu necelých 10 mil. dotazov na dlžníkov

Sociálna poisťovňa poskytuje na základe platnej legislatívy služby aj exekútorom, v súčasnosti ich využíva približne 377 exekútorských úradov. Ide o informácie o poberaní rôznych dávok a najmä dôchodkov na účely zrážok z nich a následného uspokojenia veriteľov. Od januára do septembra tohto roku bolo cez webové rozhranie realizovaných 8,7 mil. dopytov na dlžníkov Pri komplikovanejších …

Exekútori vzniesli v roku 2018 na Sociálnu poisťovňu necelých 10 mil. dotazov na dlžníkov Čítajte viac »

6. júla 2018

Sociálna poisťovňa informuje: O zmene exekučnej zrážky dostanete písomné vyrozumenie

Ako už Sociálna poisťovňa informovala, od 1. júla 2018 sa mení výška životného minima zo 199,48 eur na 205,07 eur mesačne. Súčasne s tým sa upraví dôchodcom, ktorým Sociálna poisťovňa exekvuje časť dôchodku, výška poberaného dôchodku, pretože sa upraví minimum, ktoré musí dôchodcovi po vykonaní zrážok zostať. O tejto zmene dostane každý dôchodca, ktorého dôchodok …

Sociálna poisťovňa informuje: O zmene exekučnej zrážky dostanete písomné vyrozumenie Čítajte viac »

19. júna 2018

Sociálna poisťovňa informuje: Ako zmena životného minima od 1. júla ovplyvní exekučné zrážky, predčasný starobný a minimálny dôchodok

Od 1. júla 2018 sa mení výška životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu zo 199,48 eur na 205,07 eur mesačne. Životné minimum má vplyv na exekučné zrážky z dôchodkovej dávky, vznik nároku na predčasný starobný dôchodok a od 1. januára 2019 tiež na garantovaný dôchodkový príjem vo forme minimálneho dôchodku. Od 1. júla 2018 …

Sociálna poisťovňa informuje: Ako zmena životného minima od 1. júla ovplyvní exekučné zrážky, predčasný starobný a minimálny dôchodok Čítajte viac »