PodnikanieSociálna poisťovňaÚčtovníctvo xa Publikované 28. januára 2019 zobraziť celý profil

Sociálna poisťovňa pripomína rozpočtovým organizáciám, príspevkovým organizáciám a obchodným spoločnostiam, ktorých sa týka konsolidácia účtovnej závierky, že odsúhlasenie vzájomných vzťahov nepatrí do kompetencie Sociálnej poisťovne.

V danej otázke je potrebné kontaktovať priamo Ministerstvo financií Slovenskej republiky, ktoré konsolidovanú účtovnú závierku zostavuje na základe § 22a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a ktorému Sociálna poisťovňa všetky potrebné informácie poskytuje. Údaje, ktoré vykazujú jednotlivé subjekty konsolidácie a údaje Sociálnej poisťovne totiž nie sú identické, dôvodom sú rozdielnosti evidencie Sociálnej poisťovne a jednotlivých subjektov konsolidácie.

Organizácie, ktoré si chcú odsúhlasiť vzájomné vzťahy, nájdu všetky potrebné informácie na webovej stránke Ministerstva financií SR – www.finance.gov.sk.

zdroj: Sociálna poisťovňa