Sociálna poisťovňaÚčtovníctvo xa Publikované 29. marca 2018 zobraziť celý profil

V marci 2018 Sociálna poisťovňa odoslala upozornenia na aktuálny nedoplatok na poistnom samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) za február 2018. Formou SMS a e-mailov odoslala 18 411 správ, ktoré upomínali dlžné poistné vo výške 2,39 mil. eur. Živnostníci po doručení týchto správ doplatili 390 871 eur, čo predstavuje 16,29 % úspešnosť tohto kroku Sociálnej poisťovne.

Zasielanie správ, ktoré pripomínajú aktuálny nedoplatok SZČO, je ústretová služba Sociálnej poisťovne voči odvádzateľom poistného

Informáciu o nedoplatku za predošlý mesiac dostáva každý živnostník, ktorý má v Sociálnej poisťovni nahlásené aktuálne kontakty – e-mail alebo mobilné číslo a zabudol zaplatiť poistné za uplynulý mesiac. Je preto v ich záujme, aby si v pobočkách Sociálnej poisťovne alebo prostredníctvom adresy mojekontakty@socpoist.sk aktualizovali kontaktné údaje a reagovali na správu o nedoplatku.

Takýmto upozornením a následným uhradením dlžnej sumy predídu rastúcemu penále za omeškanie platby a problémom spojeným s vymáhaním dlhu, ako môže byť napríklad aj exekúcia.

zdroj: Sociálna poisťovňa