EkonomikaSlovenskoSociálna poisťovňaÚčtovníctvo xa Publikované 5. septembra 2018 zobraziť celý profil

Zamestnávateľ, u ktorého praxujú žiaci stredných a študenti vysokých škôl, nemá voči Sociálnej poisťovni žiadne oznamovacie povinnosti. To znamená, že praxujúcich žiakov a študentov neprihlasuje do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia, ani za nich neodvádza poistné na sociálne poistenie. Skutočnosť, že žiak alebo študent má počas výkonu praxe nárok na odmenu, nie je rozhodujúca.

Ak totiž žiak strednej školy vykonáva praktické vyučovanie v zmysle zákona o odbornom vzdelávaní a príprave alebo študent vysokej školy praktickú výučbu alebo odbornú prax podľa zákona o vysokých školách, nemá postavenie zamestnanca. Obdobie výkonu odbornej praxe sa v budúcnosti žiakom a študentom na dôchodkové účely z tohto dôvodu nezaráta.

zdroj: socpoist