EkonomikaSociálna poisťovňaÚčtovníctvo xa Publikované 13. apríla 2018 zobraziť celý profil

Sociálna poisťovňa zaznamenala v dňoch 11. a 12. apríla 2018 neočakávaný výpadok elektrickej energie, v dôsledku ktorého došlo k zlyhaniu komunikácie viacerých informačných systémov s verejnosťou.

Uvedená technická nedostupnosť Sociálnej poisťovne mohla spôsobiť najmä zamestnávateľom problémy pri plnení ich termínovaných zákonných povinností, ako je posielanie mesačných výkazov alebo registračných listov (prihlasovanie nových zamestnancov do registra Sociálnej poisťovne, prihlasovanie nových zamestnávateľov – ak sa v uvedené dni stali prvýkrát zamestnávateľmi a pod.). Mohli nastať aj prípady, kedy dlžníci nemohli uhradiť dlh, v dôsledku čoho im hrozí penále.

Sociálna poisťovňa preto oznamuje, že nedostupnosť svojich systémov v dňoch 11. a 12. apríla 2018 pri posudzovaní plnenia týchto povinností poistencami zohľadní a v takýchto prípadoch uzná ich povinnosti za splnené, ak tak urobili neskôr, najneskôr dňa 13. apríla 2018.

V prípade, že uvedená technická nedostupnosť zapríčinila nesplnenie si povinností poistencov Sociálnej poisťovne voči iným inštitúciám (napr. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, Národný inšpektorát práce, finančné inštitúcie a pod.), Sociálna poisťovňa im v rámci svojich pobočiek vydá potvrdenie o nefunkčnosti jej systémov. Zároveň bude Sociálna poisťovňa informovať o tejto situácii aj dotknuté inštitúcie.

Sociálna poisťovňa sa za prípadné vzniknuté problémy ešte raz ospravedlňuje a ďakuje za pochopenie.

zdroj: Sociálna poisťovňa