EkonomikaSlovensko xa Publikované 14. apríla 2021 zobraziť celý profil

Americká obchodná komora (AmCham) v SR vyzýva slovenskú vládu na predvídateľnú, transparentnú a účinnú implementáciu plánu obnovy.

V stanovisku apeluje na to, aby čelní predstavitelia verejnej správy v úzkej súčinnosti s Európskou komisiou (EK) zamerali svoje kapacity na naplnenie zmyslu a cieľa dokumentu, ktorým má byť modernizácia slovenského hospodárstva a opätovné dobiehanie životnej úrovne krajín Európskej únie (EÚ). Tvrdí, že Slovensko nevyhnutne potrebuje úspešnú a účinnú implementáciu plánu obnovy.

Článok pokračuje pod reklamou

AmCham vyzýva vládu

Aby urobila maximum pre získanie širokej spoločenskej podpory pre plán a zabezpečila dôsledné naplnenie cieľov, ktoré boli stanovené v rámci jednotlivých komponentov plánu obnovy SR. AmCham podľa stanoviska verí, že deklarovaný záväzok vlády zvýšiť životnú úroveň občanov SR do roku 2030 na 92 % priemeru EÚ bude účinne podporený transparentnou a jasne definovanou implementáciou plánu obnovy s následným využitím prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF).

Plán obnovy je podľa prezidenta AmCham v SR Gabriela Galgóciho významnou príležitosťou pre Slovensko urýchliť reformy. „Slovensko má za posledných 25 rokov bohaté skúsenosti s prípravami stratégií, koncepcií a akčných plánov pre rôzne reformy, avšak pretrvávajúcou výzvou je ich implementácia a realizácia v praxi,“ podotkol.

Viceprezident AmCham v SR Michal Pintér zdôraznil, že kritickým momentom z pohľadu dosiahnutia cieľov investícií a reforiem vytýčených v pláne obnovy a odolnosti je zadefinovanie detailnej „cestovnej mapy“ implementácie jeho jednotlivých komponentov, jasné a transparentné pravidlá a podmienky čerpania v nadväznosti na ambiciózny časový harmonogram využitia prostriedkov v pláne.

zdroj: TASR / úprava: redakcia