EkonomikaInšpiráciaPodnikaniePrieskumy a analýzySlovensko xa Publikované 29. januára 2020 zobraziť celý profil

Prevedenie dedičstva sa v nasledujúcej dekáde stane kľúčovou témou pre rodinné podniky v celej Európe. Odhaduje sa, že do roku 2030 sa na starom kontinente prevedú do rúk nástupcov firmy v hodnote až 2,9 bilióna eur. Rodinné podniky na Slovensku si v súčasnosti udržiavajú stabilné obraty aj zamestnanosť. Veľkú väčšinu týchto firiem stále vedie člen rodiny zakladateľa a očakáva sa, že aj nástupca by mal byť z rodiny. Tieto zistenia vyplynuli z aktuálneho vydania štúdie Barometer rodinných podnikov v Európe, ktorý realizovali KPMG a združenie EFB.

Rodinné podniky na Slovensku podstatne prispievajú k zamestnanosti a stabilite ekonomiky

Mnohé sa vypracovali tak, že sú rovnocennou konkurenciou pre silných hráčov na domácom trhu i v zahraničí. Priemerná slovenská rodinná firma pôsobí na trhu dlhšie ako 20 rokov, má viac ako 50 zamestnancov a tržby menšie ako 10 miliónov eur ročne.

 84 % rodinných firiem na Slovensku má na čele spoločnosti člena rodiny zakľadateľa a až 79 % očakáva, že nový generálny riaditeľ bude z rodiny. Pri prevode vlastníctva na novú generáciu najväčšia neistota panuje v súvislosti s riadením očakávaní externých akcionárov, zvládnutím právnych problémov a daňovej záťaže  a v súvislosti s riešením prípadných konfliktov v rodine.

 „Ako rodinné podniky vstupujú do globálneho podnikateľského prostredia, majú potrebu získať do svojich radov externého manažéra, ktorý prinesie svoje skúsenosti, zručnosti a nezávislý pohľad na to, ako riadiť inovácie a posudzovať strategické riziká. Takýto krok však vyžaduje dôkladnú prípravu, keďže to môže názorovo rozdeliť členov rodiny,“ vysvetľuje Marek Masaryk, výkonný riaditeľ zodpovedný za segment rodinných podnikov, KPMG na Slovensku.

Z výsledkov aktuálneho prieskumu Barometer rodinných podnikov 2019 tiež vyplynulo, že viac ako štyria z desiatich predstaviteľov rodinných firiem na Slovensku veria, že nasledujúcich 12 mesiacov prinesie pre firmu pozitívne správy. Znamená to medziročne výraznejší pokles optimizmu, ktorý je pravdepodobne spôsobený signálmi o spomalení svetovej ekonomiky.

Kým v roku 2018 zaznamenalo nárast obratov rovných 70 % opýtaných, v uplynulom roku si väčšina rodinných firiem na Slovensku udržiavala obraty na ustálenej úrovni. To isté platilo aj pri zamestnanosti, kedy dve tretiny respondentov uviedlo, že počet zamestnancov v roku 2019 ani nenavyšovali, ale ani neznižovali.
Za hlavnú podnikateľskú prioritu na nadchádzajúce dva roky označilo najviac zástupcov rodinných podnikov u nás zavedenie nových produktov a služieb. S malým odstupom je na druhom mieste export na nové trhy.

I keď zlepšenie ziskovosti sa medzi top prioritami slovenských respondentov prieskumu KPMG a EFB tento rok neobjavilo, klesajúca ziskovosť je jednotkou medzi výzvami, ktorým rodinné firmy na Slovensku čelia. Kopírujú tak európsky trend, kde je klesajúca ziskovosť dvojkou medzi top výzvami rodinných firiem. Európski repondenti označili za najväčšiu výzvu boj o talenty.


O prieskume

Výsledky Barometra rodinných podnikov v Európe 2019 sú založené na viac ako 1 600 odpovediach respondentov z radov rodinných firiem v 27 krajinách Európy vrátane Slovenska. Tento prieskum sa uskutočnil po ôsmykrát a zaznamenáva súčasné trendy medzi rodinnými podnikmi. Na Slovensku prieskum prebehol v spolupráci s Monikou Naďovou Krošlákovou, garantkou predmetu Rodinné podnikanie na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave.