EkonomikaKoronavírus COVID-19Slovensko xa Publikované 12. marca 2020 zobraziť celý profil

Počas dnešného dňa sme kontaktovali najväčšie slovenské banky, aby sa nám vyjadrili, ako vedia pomôcť podnikateľom a živnostníkom počas tohto obdobia zapríčineným vírusom COVID-19. Okrem iného, dnes (12. marca) počas dňa vláda vyhlásila aj mimoriadnu situáciu, čo podnikateľskému prostrediu sťaží podmienky ešte viac. Mnoho živnostníkov a malých podnikov sa tak môže ocitnúť na prahu krachu. Svoju ráznu a úplne odlišnú reakciu oproti iným bankám nám zaslala Slovenská sporiteľňa.

„V našej banke chceme a vieme pomáhať pri krízach aj ťažkých životných situáciách klientov či podnikateľov. V súčasnej situácii však krátkodobé populistické opatrenia nepomôžu. Veríme, že dnes už môže pomôcť iba systematické riešenie, preto komunikujeme s regulátorom a rovnako by sme ocenili partnera aj na strane vlády. Uvedomujeme si veľký dopad nielen na ľudí, ale najmä na živnostníkov a firmy, kde cítime rovnako potrebu koordinácie zo strany štátu.

Našim klientom radíme, aby nás čím skôr kontaktovali telefonicky alebo mailom ešte predtým, ako sa dostanú do prípadného omeškania so splátkou a situáciu začali riešiť proaktívne. Naša banka vždy stojí pri svojich klientoch, a tak ako im pomáhala počas krízy v roku 2009, či počas iných ťažkých životných situácií, bude pomáhať aj pri problémoch spôsobených koronavírusom.

Súčasne ľuďom odporúčame, aby si dôkladne zvážili akúkoľvek zmenu vo svojich splátkach, keďže úprava podmienok úveru môže klientom spôsobiť  v budúcnosti problémy pri žiadostiach o ďalší úver alebo pri prenesení úveru do inej banky. V súčasnosti komunikujeme s regulátorom, aby sa možnosti reštrukturalizácie úverov pre klientov zjednodušili.“ reagovala pre náš portál Marta Cesnaková, hovorkyňa Slovenskej sporiteľne.