EkonomikaKoronavírus COVID-19PodnikanieRozhovorySlovensko xa Publikované 30. novembra 2020 zobraziť celý profil

Projekt „Prvá pomoc“ je už uvedený do praxe a my tak môžeme hodnotiť jeho využívanie a záujem. Podnikateľské subjekty môžu žiadať už niekoľko týždňov či mesiacov aj o iné formy štátnej pomoci a dotácií. Sú poskytované druhy pomocí naozaj efektívne a riešia firmám ich finančné problémy?

Oslovili sme Asociáciu zamestnávateľských zväzov SR (ďalej ako „AZZZ SR“). Tá už od roku 1991 na Slovensku zastupuje zamestnávateľské a podnikateľské zväzy a združenia. Aktívne sa zúčastňujú aj na rokovaniach vlády, kde poukazujú na skutočnú problematiku počas aktuálnej situácie, ktorú zapríčinila koronakríza. Ekonomické dopady budú najväčšie od čias druhej svetovej vojny, zhodujú sa odborníci po celom svete. Aká je aktuálna situácia na Slovensku? Na otázky nám odpovie Oto Nevický – generálny sekretár AZZZ.

1. Ako hodnotí AZZZ SR doterajšiu štátnu pomoc podnikateľskému prostrediu? Je primeraná?

Rozhodne vítame, že v prvej pomoci sa zvýšil objem podpory, avšak systém pomoci  je stále relatívne komplikovaný, s množstvom výnimiek a obmedzení, ktoré pomoc robia neprehľadnou. Podnikatelia sa v tejto nepriaznivej situácii ocitli nie vlastnou vinou, preto by sa im malo pomáhať oveľa efektívnejšie s čo najmenším byrokratickým zaťažením. 

2. Ktorá forma štátnej pomoci je podľa vás / alebo vašich členov najjednoduchšia a najviac im pomáha?

Je to veľmi individuálne, každému vyhovuje iný systém pomoci. 

3. Ktorá forma štátnej pomoci je podľa vás nedostatočne premyslená a mnoho podnikov prepadá cez sito?

Vo všeobecnosti je forma pomoci pre podniky veľmi nízka. Príspevky umožňujú pokryť v podstate iba časť nákladov na podnikanie, ale žiaľ nepredstavujú reálnu podporu príjmov pre živobytie. Na rozdiel od nás, v Českej republike existuje osobitná právna úprava, ktorá priamo stanovuje povinnosť štátu nahradiť ľuďom a firmám škodu, ktorá im vznikla s uplatňovaním krízových opatrení.

4. Pomoc podnikateľom si pod seba vzal najprv premiér Igor Matovič a odstavil tak MH SR. Po dlhom naťahovaní to predsa len odovzdal do kompetencie MH SR. Ako vnímate túto situáciu?

Je to možno na prvý pohľad neštandardné, aj keď rozumieme zámeru, že si to možno spočiatku situácia tak vyžadovala. Pre nás je každopádne dôležité, aby vláda s nami komunikovala, a aby systém pomoci fungoval. Situácia nie je pre nikoho jednoduchá, ani pre vládnych predstaviteľov a už vôbec nie pre podnikateľov. Je však potrebné riešiť túto agendu za rokovacím stolom, mať pravidelné stretnutia so zástupcami podnikateľského sektora a nie riešiť takúto vážnu problematiku odkazmi cez médiá, ktoré len pridávajú podnikateľom na väčšej neistote.

Článok pokračuje pod reklamou

5. V podnikaní je čas veľmi dôležitý. Je pomoc rýchla? Od samotného podania až po prijatie financií na účet.

Ako neustále pripomíname, pomoc zo strany štátu je ešte stále neefektívna a veľmi pomalá. Pri poskytovaní podpory (či už finančnej podpory alebo nájmu), máme informáciu od členov, že spracovanie jednotlivých žiadostí trvá veľmi dlho, kde práve časový interval môže byť pre niektoré spoločnosti rozhodujúci.

6. Ako by ste zhodnotili momentálny ekonomický stav na Slovensku z pohľadu firiem? Majú ešte „finančný vankúš“?

Súčasná situácia na Slovensku je pre podnikateľský sektor kritická. Prepuknutie pandémie COVID-19 spôsobilo škody takmer v každom podnikateľskom sektore. Mnohé firmy sa prepadli do červených čísiel. Veľa spoločností už teraz funguje v krízovom režime. 

7. Predpovedáte v blízkom období (prelom rokov 2020/2021, jar) stabilizáciu alebo naopak krach väčšieho množstva podnikov? 

Prepuknutie pandémie COVID-19 spôsobilo straty významného rozmeru takmer v každom odvetví. Zatvorenie ekonomiky v prvej a druhej vlne firmám veľmi uškodilo, mnohé sa dodnes ocitajú vo finančných problémoch a stále viac a viac sa zadlžujú. Najbližšie týždne či mesiace môžu byť pre mnohých likvidačné. 

8. V ktorom segmente vidíte doposiaľ podľa čísiel najväčší prepad?

Vo všeobecnosti najväčší prepad zažívajú firmy v oblasti cestovného ruchu, gastronómie, kultúry či športu. 

9. V ktorom segmente vidíte najmenší dopad koronakrízy?

Je to taktiež individuálne, vzhľadom na charakter práce môže cítiť oblasť bankovníctva ako aj IT menšie dopady.

10. Ako vnímate súčasné vládne opatrenia? Akceptujete ich alebo máte vlastný návrh či predstavu? 

Pretrvávajúca pandemická situácia dramatickým spôsobom postihuje podnikateľské a zamestnávateľské prostredie. Ak chceme odvrátiť najhoršie, je nevyhnutné prijímať účinné opatrenia na podporu zamestnávateľov a podnikateľov. Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky (AZZZ SR) preto navrhuje prijatie ďalšieho zásadného ekonomického opatrenia, a to hromadného odpustenia vybraných daní vo vybraných oblastiach či činnostiach.

Návrh vychádza z poznania aktuálnej situácie v susednej Českej republike, kde v nadväznosti na možnosť „hromadného prominutí dane“ (podľa § 260 Daňového řádu) v súvislosti s núdzovým stavom ako súčasť ekonomických pandemických opatrení, ministerka financií Českej republiky dňa 26.10.2020 svojim rozhodnutím odpustila dane v období október – december 2020 všetkým daňovým subjektom, ktoré preukážu, že v období od júna do konca septembra 2020 prevažujúca časť ich príjmov pochádzala z činností, ktoré boli zakázané alebo obmedzené uznesením vlády ČR o prijatí krízových opatrení. Toto sa týkalo ako DPH, tak aj dani z príjmov či cestnej dane.

Informácia na záver:

AZZZ SR taktiež navrhla, aby bol prijatý zákon, ktorý sa bude venovať náhrade škôd spôsobených zatvorením prevádzok počas koronakrízy. Zákon má priznať podnikateľom právo na to, aby im štát preplatil oprávnené náklady spôsobené zavretím prevádzok. Týka sa to tých podnikateľov, ktorým nepostačuje doterajšia štátna pomoc a sú presvedčení, že toto právo im zaručuje ústava, Občiansky zákonník, ako aj Medzinárodný dohovor o ochrane ľudských práv a slobôd.

Na otázky nám odpovedal: Oto Nevický – generálny sekretár AZZZ

Oto Nevický