E-shopyKontroly xa Publikované 30. novembra 2021 zobraziť celý profil

Slovenská obchodná inšpekcia na svojom webovom sídle www.soi.sk vyzýva spotrebiteľov, aby dôkladne zvážila nákup u internetového obchodu s kočíkmi. Prinášame celé znenie:

UPOZORNENIE PRE SPOTREBITEĽOV – INTERNETOVÝ OBCHOD WWW.KOCIKY-LEJA.SK

Slovenská obchodná inšpekcia zaznamenala v roku 2021 zvýšený nárast podaní smerujúcich proti internetovému obchodu www.kociky-leja.sk, predávajúci Martina Kaldrovičová – LEJA, IČO: 46748563, ul. Hviezdoslavova č.275/21, 96501 Žiar nad Hronom.

Spotrebitelia vo svojich podaniach poukazujú najmä na nedodanie výrobkov objednaných v e-shope a zaplatených vopred, na nevrátenie zaplatenej finančnej čiastky, na nečinnosť predávajúceho pri vybavení uplatnených reklamácií, ako aj na absenciu akejkoľvek komunikácie zo strany predávajúceho.

Za účelom prešetrenia spotrebiteľských podaní, pri ktorých je predpoklad, že došlo k vážnym porušeniam spotrebiteľských práv, najmä práva na reklamáciu, práva na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu, či práva na vrátenie kúpnej ceny, bol predávajúci opakovane kontaktovaný Inšpektorátom SOI v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj. Výzvy boli zasielané predávajúcemu na adresu miesta podnikania a na adresu prevádzkarne; predávajúci zásielky opakovane neprevzal. Bol vykonaný pokus o telefonický kontakt na telefónnom čísle zverejnenom na stránke internetového obchodu; na telefonát nikto nereagoval. Boli vykonané aj osobné návštevy na adrese prevádzkarne; táto bola zakaždým zatvorená.

Zdroj: SOI

V nadväznosti na vyššie uvedené a vzhľadom na intenzitu podnetov spotrebiteľov s poukazom na to, že Slovenská obchodná inšpekcia využila všetky možnosti pre vykonanie kontroly predávajúceho – avšak bezúspešne, odporúčame spotrebiteľom dôkladne zvážiť všetky spotrebiteľské rozhodnutia týkajúce sa zakúpenia produktov prostredníctvom vyššie uvedenej webovej stránky.

Zdroj: www.soi.sk