EkonomikaSlovenskoZahraničie xa Publikované 21. novembra 2022 zobraziť celý profil

Ratingová agentúra Standard & Poor’s (S&P) vo svojom najnovšom hodnotení ponechala Slovensku úverový rating na úrovni „A+“ s negatívnym výhľadom. Agentúra oceňuje relatívne úspešné zabezpečenie alternatívnych zdrojov plynu, miernu výšku zahraničného dlhu a obmedzené riziko platobnej bilancie.

Analytici S&P očakávajú, že deficit verejných financií sa do roku 2025 zníži na 3,5 % HDP a čistý dlh verejnej správy zostane mierny a do roku 2025 sa stabilizuje pod 60 % HDP.

Odhadujú ešte vyššiu infláciu

Vplyv vojny na Ukrajine však negatívne ovplyvní viaceré oblasti. Taktiež inflácia, ktorá obmedzuje spotrebu a  kúpnu silu domácností sa v roku 2023 zvýši na 13,5 % z pôvodne odhadovaných 12,2 % v roku 2022.

„Úroveň fiškálneho a zahraničného dlhu Slovenska považujeme za miernu a náklady na obsluhu zahraničného dlhu zostávajú historicky nízke. Kľúčom k rastu v nasledujúcich rokoch bude využitie prostriedkov z VFR a RRF formou investícií,“ uvádza agentúra vo svojom hodnotení.

Článok pokračuje pod reklamou

Analýza S&P naznačuje, že plné využitie grantov z Plánu obnovy a odolnosti SR by mohlo do roku 2026 zvýšiť HDP Slovenska o 3,4 % až 10,9 %. Agentúra dodáva, že výhľad by sa mohol zmeniť na stabilný, ak sa ekonomické a fiškálne dôsledky vojny na Ukrajine a prechod od ruských energií na alternatívne zdroje ukážu ako zvládnuteľné bez dlhodobých dôsledkov pre našu ekonomiku.

Ratingové agentúry prideľujú krajinám tzv. úverové ratingy, ktoré predstavujú hodnotenie schopnosti danej krajiny si plniť svoje povinnosti voči veriteľom a splácať záväzky vyplývajúce z vydaných obligácií či iných dlhových nástrojov. Vyššie hodnotenie Slovenska má vplyv na úrokové sadzby vydaných štátnych dlhopisov a zvyšuje dôveru investorov v stabilitu slovenskej ekonomiky.

Zdroj: Ministerstvo financií SR / redakcia