EkonomikaPrieskumy a analýzy xa Publikované 21. mája 2021 zobraziť celý profil

Stavebné konanie je v súčasnosti príliš zdĺhavé a zložité. Uviedli to podnikatelia v prieskume Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS). Riešenie vidia v záväzných lehotách, digitalizácii a tiež v meraní dĺžky konaní na jednotlivých úradoch a systematickom odstraňovaní nedostatkov.

Väčšina podnikateľov nesúhlasí s prenosom tejto kompetencie z obcí na štátnu správu či na vyššie územné celky.

Stavebné konanie

Až 90,9 % podnikateľov nepovažuje v súčasnosti stavebné konanie za efektívne, kvalitné a rýchle,“ vyčíslila aliancia s tým, že spomedzi respondentov s priamou skúsenosťou trvalo vybavenie stavebného povolenia najväčšej časti (38,5 %) šesť až 12 mesiacov, približne tretine (32,7 %) viac ako 12 mesiacov a zvyšku (28,8 %) do šiestich mesiacov.

Podľa podnikateľov sú hlavnými bariérami zrýchlenia a zefektívnenia stavebného konania zdĺhavé rozhodovanie iných ako stavebných úradov (65,6 %), príliš zložitý stavebný proces – je v ňom veľa rôznych úkonov (62,5 %) a papierová byrokracia – nefunguje elektronická komunikácia (56,3 %).

Článok pokračuje pod reklamou

Ako ďalšie problémy uviedli podnikatelia nedostatočné kapacity stavebných úradov pre ich riadne fungovanie (43,8 %), nezvládnutý manažment stavebných úradov obcami (25 %) a korupciu (23,4 %). „Na priamu otázku, či sa pri stavebnom konaní stretli s korupciou, odpovedala väčšina (61,1 %) záporne, a menšina (39 %) kladne,“ podotkla aliancia.

Zhruba 95 % podnikateľov je za to, aby sa určili záväzné lehoty pre štátne a verejnoprávne úrady na poskytnutie vyjadrenia v stavebnom konaní. Podľa 83,1 % podnikateľov by sa mala zaviesť zásada, že ak sa úrad (stavebný či iný vrátane sieťových firiem ako napríklad vodári alebo plynári) v záväznom termíne nevyjadrí, má sa za to, že nemá námietky. Podľa 84,6 % podnikateľov je tiež potrebná úplná digitalizácia konaní.

Viac ako polovica (53,1 %) podnikateľov nesúhlasí, aby sa agenda stavebného konania preniesla z obcí na okresné úrady, to znamená na štát. Väčšina (66,2 %) podnikateľov tiež nesúhlasí, aby sa agenda preniesla z obcí na vyššie územné celky (VÚC).

Prieskum realizovala aliancia v prvej polovici mája v spolupráci s INEKO. Zúčastnilo sa na ňom 67 slovenských podnikateľov, pričom 81 % z nich má priamu skúsenosť so stavebným konaním.

zdroj: TASR / úprava: redakcia