DaneDaňové poradenstvoDigitálne platformyÚčtovnícka poradňaÚčtovníctvo xa Publikované 20. januára 2022 zobraziť celý profil

Aj príjem z predaja alebo výmeny virtuálnej meny podlieha dani z príjmu. Nakoľko na Slovensku nie je legislatíva v tejto oblasti všade jednoznačná, existuje mnoho spôsobov, ako niektoré typy príjmov z krypta zdaňovať. Daňovník  by si však mal dávať pozor na ich zákonnosť, aby sa vyhol trestnoprávnym dôsledkom. Advokáti z právnickej kancelárie Highgate Law & Tax, spolupracujúci na regulácii kryptomien s Ministerstvom financií SR, radia, ako postupovať pri zdaňovaní virtuálnych mien. 

Ako sa zdaňujú kryptomeny

Zisky dosiahnuté na základe predaja alebo výmeny kryptomien sa v prípade fyzickej osoby – nepodnikateľa – štandardne zdaňujú pri sadzbe dane 19% a 25%, teda platí princíp progresívnej dane. Ak je fyzická osoba tzv. odvodovým rezidentom na Slovensku, základ dane je zároveň vymeriavacím základom pre zdravotné poistenie pri sadzbe 14 %.

Podnikatelia majú iné podmienky

O zdravotné poistné si však fyzická osoba môže znížiť základ dane. Iné je to, ak fyzická osoba s kryptomenami podniká: „V takomto platí dane a odvody ako živnostník. Právnické osoby zasa platia daň z príjmov pri sadzbe 15% alebo 21%. Do úplného kontextu treba ešte uviesť, že fyzická osoba stojaca v pozadí takejto právnickej osoby zrejme bude musieť raz zaplatiť 7 % daň z dividend (prípadne daň z likvidačného zostatku) a prípadne odvodové povinnosti tejto fyzickej osoby,“ upozorňuje na to advokát Peter Varga z právnickej kancelárie Highgate Law & Tax.

Optimalizácia musí byť legálna

Slováci často siahajú po rôznych nástrojoch, ako optimalizovať dane z predaja či výmeny virtuálnych mien. Niektoré sú však viac praktické ako legálne  – spomenúc rôzne pôžičkové schémy, zábezpeky, darovania alebo „tornáda“. Hoci existuje množstvo alternatív, právnici upozorňujú, že daňovník by si mal dávať pozor na ich zákonnosť. „Nielenže premlčacia doba môže byť hlavne pri trestnoprávnom kontexte dlhšia, ale aj štát môže mať v blízkej budúcnosti iné možnosti a záujem riešiť individuálne daňové pozície osôb dosahujúcich príjmy z krypta,“ zdôrazňuje advokát Peter Varga z právnickej kancelárie Highgate Law & Tax.

Článok pokračuje pod reklamou

V praxi sa pri optimalizácií však často využívajú rôzne zákonné spôsoby. Sú nimi napríklad „presuny“ kryptomien na tuzemské alebo zahraničné právnické osoby, zmeny rezidencií, transakcie s kryptomenami napríklad pred koncom zdaňovacieho obdobia, vkladanie do fondov alebo trustov, rozpoznávanie súvisiacich nákladov a podobne. „Treba si uvedomiť, že u každej osoby je potrebné posudzovať osobitne zákonnosť akejkoľvek daňovej optimalizácie. Nie je možné totiž paušálne tvrdiť, že určitý nástroj je vždy, všade a u každého legálny. Kým napríklad známy nemecký tenista pri zmene svojej daňovej rezidencie spáchal trestný čin, slovenský športovec nie,“ upozorňuje na to advokát Peter Varga z právnickej kancelárie Highgate Law & Tax.

Každá transakcia s kryptoaktívami nie je oslobodená od DPH

,,Hoci je jednoduché nájsť krajinu, ktorá zdaňuje predaj kryptomien pri atraktívnej sadzbe dane, treba pamätať na viaceré ďalšie súvislosti. Napríklad na možnosť repatriácie zisku naspäť na Slovensko, na to, že nie  každá transakcia s kryptoaktívami je oslobodená od DPH, na zmeny na kryptoburzách, bankové účty, reporting, prax správcov dane v súvislosti s aktivitami proti agresívnymi daňovým optimalizáciám, povinnosti účtovne zachytávať každú transakciu s kryptoaktívom a podobne,“ uvádza kancelária Highgate Law & Tax.

Zdroj: Highgate Law & Tax / úprava redakcia

Kancelária Highgate Law & Tax funguje od roku 2018, no za krátky čas sa vyrovnala najsilnejším a najväčším právnickým kanceláriám pôsobiacim na Slovensku. Prepája oblasť právneho, daňového a poradenstva. Jej zakladatelia sú súčasťou pracovného tímu Ministerstva financií pre prípravu legislatívy upravujúcej oblasť regulácie kryptomien.