PodnikaniePodnikanie v zahraničí xa Publikované 30. januára 2021 zobraziť celý profil

Slovensko a Srbsko sú historicky a jazykovo úzko späté. Navyše, v určitých častiach Srbska sa dohovoríte dokonca aj po slovensky. Na jeho území žije početná menšina Slovákov. Slováci v Srbsku sú akýmsi medzníkom medzi Srbskom a EÚ. A to najmä ekonomicky a kultúrne. Podnikanie v Srbsku by vás teda mohlo reálne osloviť.

Srbská republika má za sebou históriu plnú pádov a vzostupov, no v roku 2019 sa mu ekonomicky začalo mimoriadne dariť. Za poslednú dekádu vykázalo najnižšiu nezamestnanosť a reálne HDP bolo na úrovni 4,2%. V rámci prístupových konaní do Európskej únie realizuje srbská vláda dohody, ktoré sú zaujímavé pre podnikateľov. 

Cieľom Srbska je stať sa zaujímavou destináciou primárne pre zahraničných investorov. Zdá sa, že srbské podnikateľské prostredie sa dostalo do novej významnej etapy.

Podnikanie v Srbsku

V uplynulých rokoch sa Srbsko stalo mimoriadne atraktívnym podnikateľským prostredím. Má to viacero dôvodov. Jeden z kľúčových dôvodov je jeho strategická poloha. Lákavé sú aj  nízke náklady na zamestnancov. Priemerná mesačná mzda v krajine totiž dosahuje iba 350 eur. Samozrejme, výška mzdy sa líši od jednotlivých oblastí. Z dôvodu vysokej nezamestnanosti Srbsko podporuje a motivuje zahraničných investorov k vstupu na miestny trh. 

 • vláda sa zaviazala k poskytnutiu zahraničným investorom 2 000 až 10 000 eur pri vytvorení nových pracovných miest v oblastiach vývoja a výskumu,
 • s okolitými krajinami Srbsko uzatvára dohody o zamedzení dvojitého zdanenia,
 • určité dovozy sú oslobodené od cla,
 • fixné poplatky pre firmy sú relatívne nízke.

Srbský trh je lákavý aj z daňového hľadiska. Sadzba dane z príjmu tu dosahuje 15% a DPH 20%. Spomedzi 37 európskych krajín má Srbsko najnižšie náklady na elektrickú energiu, plyn, služby pošty a pevnú linku.

Využite podporu zahraničných investícií 

Od roku 2007 krajina získala viac ako 31 miliárd priamych investícií zo zahraničia. Vďaka ekonomickým reformám a záujmu zo strany zahraničných investorov sa Srbsku podarilo dostať do najdôležitejších podnikateľských oblastí v strednej a východnej Európe.

V krajine dnes pôsobia zvučné značky ako napríklad ako Bosch, Swarovski, Michelin, Siemens, ZF, Panasonic, NCR, Microsoft, Calzedonia, Gorenje, Brose, Continental, Magna, Schneider Electric, Cooper Tires, Johnson Controls, Leoni, Fiat Chrysler Automobiles, Yazaki, Eaton, Stada,  Mei Ta,  Geox,Johnson Electric, Ling Long, Adient, Minth, Tarkett,Toyo Tires,  MTU, Barry Callebaut a iné.

Na základe výskumu IBM Global Location Trends 2020 Srbsko vedie v množstve vytvorených voľných pracovných miest v porovnaní s počtom obyvateľov najmä pre priame investície zo zahraničia. Podľa predpokladov má Srbsko veľkú šancu zaradiť sa do obľúbených destinácií investorov pre expanziu v rámci Európy. 

Článok pokračuje pod reklamou

Štátna pomoc podnikateľom v Srbsku

Firmy, ktoré majú záujem rozbehnúť svoje podnikanie v Srbsku, majú šancu si uplatniť nasledovnú pomoc od štátu:

 • finančnú podporu,
 • zníženie cla,
 • úľavy na daniach, odvodoch, úplné upustenie od odvodov,
 • systém sociálneho poistenia,
 • prenájom nehnuteľností a pôdy vo verejnom majetku (Zakon o ulaganjima).

Voľné zóny oslobodené od cla, daní a odvodov

V Srbsku existuje 15 fyzicky vyhradených voľných zón, ktoré sú vytvorené na prevádzku výrobných činností a služieb za využitia vládnych stimulácií. V roku 2019 tieto zóny voľného obchodu uskutočnili obrat v hodnote 5 miliárd eur. V súčasnosti v nich prevádzkuje podnikateľskú činnosť vyše 200 globálnych spoločností a zamestnáva viac ako 37 000 pracovníkov. Investície použité v rámci týchto zón presahujú sumu tri miliardy eur. Export z nich predstavuje približne 13 % celkového objemu exportu štátu. 

Tieto zóny sa nachádzajú v mestách Kruševac, Pirot, Subotica, Zrenjanin, Svilajnac, Novi Sad, Kragujevac, Šabac, Užice, Priboj Smederevo, Apatin, Vranje, a Belehrad. Mnohé z nich sú pre Slovákov pomerne blízko. Vo voľných zónach môžete realizovať balenie tovaru, predaj, výrobu, či dokonca služby spojené s poisťovníctvom a bankovníctvom. 

A čo je najdôležitejšie – príjmy a zisky z realizácie podnikateľskej činnosti v rámci voľných zón môžu investori preniesť do akejkoľvek inej krajiny vrátane Srbska. Nevyžaduje sa osobitný súhlas, zdanenie, odvody, ani clo

Spoločnosti majú v týchto zónach úľavy a privilegovaný systém zdanenia

 • Bez DPH.
 • Na vstupný materiál a materiál, ktorý je určený na výrobu tovaru do vývozu sa clo nevzťahuje. To sa nevzťahuje ani na stroje, stavebný materiál a vybavenie.

Dovoz a vývoz tovaru v zóne nie je ohraničený. Tovar, ktorý sa z voľnej zóny dovezie na domáci trh je v systéme dovozu zahraničného tovaru. Spoločnosti vo vnútri voľnej zóny si môžu prenajímať kancelárske priestory, výrobné haly či skladové priestory s priaznivými podmienkami. (zdroj: Rozvojová agentúra Srbska, Voľné zóny)

Franchisingu sa v Srbsku darí

Jednou z možností ako expandovať je franchising. V Srbsku tento spôsob podnikania využíva viac ako 200 spoločností. Z toho až 62 % je zahraničného pôvodu. Najväčšie a najznámejšie značky sú z USA, kde je franchising naozaj rozvinutý. Za USA nasleduje Francúzsko, Chorvátsko a Slovinsko. Oblasti, v ktorých franchisingové značky podnikajú najmä v službách. 

Medzinárodné dohody o voľnom obchode

Krajina podpísala mnoho medzinárodných dohôd. Medzi najvýznamnejšie patria  CEFTA (Stredoeurópska dohoda o voľnom obchode) a EFTA (Európske združenie voľného obchodu). Dohody s európskymi krajinami o voľnom obchode sa týkajú najmä poľnohospodárskych strojov a výrobkov. Je otázka času, kedy sa Srbsko otvorí aj pre ďalší sortiment.

Srbsko má zároveň ako jediná krajina dohodu s Ruskom o voľnom obchode. Komerčné zásielky do Srbska z EÚ sú do 100 eur oslobodené od cla a do 3 000 eur podliehajú rýchlemu colnému konaniu s 10 % clom.

COVID-19 ovplyvnil aj podnikanie v Srbsku

Opatrenia v rámci druhej vlny boli výzvou nielen pre menšie a stredné spoločnosti, ale dali zabrať aj veľkým korporátom. Európska komisia aj na základe tohto faktu dospela k rozhodnutiu znížiť prognózu ekonomického rastu v rámci eurozóny na nasledujúci rok 2021. A to zo 6,1% na 4,2%.

Na začiatku septembra 2020 sa situácia zdala byť stabilizovaná a tento stav dokonca potvrdila aj srbská vláda, no na konci mesiaca sa situácia prudko zhoršila. V Srbsku boli podobne ako na Slovensku oslabené primárne odvetvia, ako napr. cestovný ruch, doprava, výroba a celková oblasť hospodárstva.

 • pokles ekonomiky sa odhaduje o zhruba 1,1%
 • predpoklad poklesu príjmov z dopravy je 33,4%
 • HORECA klesne asi o 26,8% a záujem o ubytovacie služby sa znížil o 37,5 %
 • pokles vývozu je o 3,5 %
 • dovoz klesol o 3,0 % (zdroj: Štatistický úrad Srbskej republiky)
zdroj: Worldmeters.info

Graf: Vývoj nárastu počtu prípadov COVID-19 od februára 2020 až po november 2020. Počet prípadov v septembri 2020 prudko narástol.

Ako Srbsko podporuje svojich podnikateľov?

Podnikanie v Srbsku je podporované špeciálnym programom v celkovej sume 4 250 000 mil. eur. Projekt sa zameriava primárne na rozvoj spoločností pôsobiacich v oblasti hospodárstva. Je vyhlásený ako verejná súťaž na podporu malých firiem. 

Aká je budúcnosť podnikania v Srbsku?

Prvý štvrťrok 2020 sa v Srbsku vyvíjal sľubne. Priemyselná výroba vzrástla o 4,4 % a hospodárstvo bolo na vzostupe. Hospodárstvo Srbska je priamo závislé od hospodárstiev krajín EÚ, a preto príležitosti aj obnovy súvisiace s koronakrízou sú úzko späté s ostatnými ekonomikami.

 • Momentálne je v Srbsku aktívnych 80 % až 90 % ekonomiky spracovateľského priemyslu.
 • Podľa predpokladov bude mať svetová pandémia za následok stratu zhruba 2 roky ekonomického rastu Srbska a to by sa malo prinavrátiť do pôvodného stavu v januári 2022.
 • Rast v roku 2021 by sa mal znížiť o 4 % a v nasledovnom roku opäť zvýšiť o 6 %.
 • Priame investície v Srbsku klesli o cca 29 %.

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím sú globálne priame zahraničné investície v prvom polroku skresané na polovicu. Pritom najviac tento pokles pociťujú krajiny v rámci Európy. V Európe sa priame investície od zahraničných investorov znížili a dokonca vykazujú záporné hodnoty. Veľké spoločnosti končia v Európe svoje pôsobenie a znižujú náklady.

Je podnikanie v Srbsku vašim cieľom? Využite pomoc skúsenejších

Pri otázkach ohľadom zahraničného podnikania neváhajte využiť rady skúsenejších. Vráti sa vám to.

Pri vstupe na zahraničný trh, nielen do Srbska, budete potrebovať základné informácie o daňových a legislatívnych podmienkach pre lokálny trh. Vyvarujte sa zbytočnýn pochybeniam a nedorozumeniam, finančným stratám či zdĺhavým procesom svojpomocným študovaním.