MarketingPodnikanieRozhovoryZaujímavosti xa Publikované 24. septembra 2018 zobraziť celý profil

Ako funguje franchising v praxi? Čo to vlastne je a čo nie je franchising? Každý z nás sa s týmto podnikateľským konceptom stretáva dennodenne. Avšak, vieme ho presne zadefinovať?

Mnoho podnikateľov má pokusy vytvoriť siete pobočiek po krajine a vytvoriť tak akýsi „franchising“, kde okopírujú základné postupy od zabehnutých značiek a následne sa to snažia predávať ďalej ako „úspešný“ biznis model. Odborník Jiří Lošťák, ktorý sa franchisingovým podnikaním zaoberá už roky a za ten čas pomohol mnohým podnikateľom rozbehnúť a predať ich franchising, nám odpovie na naše otázky.

Jiri Lostak franchising

1. Začneme úplne jednoducho. Čo je franchising? Aké sú podmienky a pravidlá fungovania v praxi?

Franchising je podnikání na vlastní účet, vlastním jménem, pod cizí značkou, podle předem daných pravidel. Ten, kdo vše vymyslel, se nazývá franchisor (poskytovatel) a ten, který si know-how koupí, zaplatí licenci za značku a provozuje podnik v určitém regionu, se nazývá franchisant (příjemce). Franchising je odbytovým systémem 21. století. Vytváření obchodních sítí je celosvětový trend a v podstatě má dnešní podnikatel pouze dvě možnosti, jak se udržet na trhu – viz můj citát:

„V budoucnosti uspějí pouze ti, kteří síť tvoří  nebo ti, kteří se do ní zapojí“

Samostatný podnikatel nemá šanci konkurovat síti – sdružení financí členů sítě na marketing, vývoj, controlling, výhody z rozsahu (slevy) při nákupu technologií, školení apod. Franchising velmi dobře charakterizoval zakladatel řetězce OBI pan Manfréd Maus:

„Místo, aby sto drobných podnikatelů přemýšlelo o nejlepší formě podnikání, je pro ně výhodnější převzít již vymyšlenou a prověřenou formu ve franchisovém systému.“

Již samotná definice (viz. např. Evropský kodex etiky franchisingu) ve stručnosti popisuje a definuje tento způsob podnikání. Franchisor (poskytovatel) nabízí franchisantům podnikatelský koncept „na klíč“ a „balík“ služeb pro úspěšné vybudování a řízení franchisových podniků. Každý z nich dělá to, co nejlépe umí. Franchising je tedy „Partnership for profit“, založený na dělbě práce a specializaci mezi poskytovatelem a příjemcem franchisy.

Základní myšlenkou franchisingu je – jedenkrát vytvořený podnikatelský systém nebo koncept „na klíč“ x-krát prodat. Tím je franchisový systém ve své podstatě předurčen pro další expanzi – na národní, ale i mezinárodní úrovni. A to mu dává i jeho dynamiku rozvoje.

2. Čo naopak nie je franchisingové podnikanie a mnoho podnikateľov v tom robí chyby?

Bohužel termín franchising je v dnešní době velmi populární, a tak se stává, že mnozí pseudopodnikatelé takto označují multilevel, příp. tzv. „letadlo“ (pyramidové hry … kdy nejde o produkt nebo službu, ale pouze přesvědčit další „nešťastníky“, aby si koupili licenci a sháněli další, kterým stejnou „licenci“ prodají, atd.).

Franchising musí být ověřený podnikatelský koncept, tj. nejde mít k dispozici jen projekt na papíře, bez skutečných vlastních poboček franchisora. Před takovými „franchisory“ všechny varuji.

Vývoj franchisové sítě trvá několik let a každý, kdo do sítě vstupuje, by měl prokázat, že splňuje všechny předpoklady, má dostatek financí, organizační schopnosti a zejména, že „značce“ věří.

Největší chybou podnikatelů při tvorbě franchisové sítě je snaha spolehnout se pouze pouze sám na sebe a nenechat si poradit. Při budování franchisové sítě je vhodné využít synergii podnikatele (perfektně zná svůj obor/trh) a specialisty  (na grafiku, právo, franchising, informační systémy,…), kteří společně připraví potřebnou dokumentaci, know-how. Poté všichni ověří koncept v praxi na pilotních provozech.

Teprve po ověření a prokázání životaschopnosti franchisy, lze koncept/značku uvést na franchisový trh a hledat příjemce.

3. Je franchising v našich končinách (Česko + Slovensko) vyhľadávaný podnikateľský model? V ktorej krajine (Česko / Slovensko) je podľa Vás vyšší dopyt? + Ako by ste zhodnotili osvetu v tomto druhu podnikania?

Franchising je v ČR i SR velmi populární. Aktuálně je v České republice asi 240 franchisových konceptů a na Slovensku 120. Zájem je srovnatelný v obou zemích. Je tu přiblližně polovina konceptů ze zahraničí a polovina tuzemských. Mnohé tuzemské koncepty se potýkají s „dětskými nemocemi“, které na západě již nejsou, protože mají cca o 40 let bohatší franchisovou historii.

Je to také o nedostatku odborníků na franchising a neexistenci odborné literatury,  která by podnikatelům pomohla k správnému postupu při budování franchisové sítě. Zahraniční literatura k dispozici je, ale není použitelná pro naše podnikatelské a legislativní prostředí.

Nedostatek informací se snaží odstranit na Slovensku SFA (Slovenská Franchisingová asociácia) a v Česku ČAF (Česká asociace franchisingu) formou konferencí, výstav, seminářů apod.

Článok pokračuje pod reklamou

4. Mnoho podnikateľov sa vyhýba zmluvám, chcú si robiť všetko svojpomocne. Je pre takýchto „podnikateľov“ vhodný koncept franchisingu?

Ani Mc Donald´s nevznikal s poradci a právníky … franchising je obecně vhodný pro jakékoli podnikání, které je něčím výjimečné a lze ho úspěšně provozovat na více místech se stejným know-how. Smlouvy jsou základem pro stanovení pravidel mezi poskytovatelem a příjemcem.

Neznalý zájemce o franchising se většinou zalekne řady smluvních pokut, kterými si franchisor chrání své know-how před zneužitím, a také před poškozením svého dobrého jména/značky. Svépomocí navržená franchisová smlouva může mít nedozírné následky. Místo radosti z expanze bude mít franchisor plnou hlavu starostí s řešením soudních sporů, protože franchisant neměl přesně stanovené svoje povinnosti a svoje práva.

Častou chybou bývá např. snaha franchisora-amatéra zajistit u svých franchisantů dodržování konečných cen výrobků nebo služeb, tak jako byli zvyklí u svých vlastních provozoven. Vzhledem k tomu, že franchisant je ale samostatný podnikatel (IČO), je takové ustanovení protiprávní a jde o  porušení hospodářské soutěže, které je trestáno v celé EU vysokými pokutami.

Ještě bych upozornil na jednu skutečnost: Franchisant by neměl být příliš kreativní. Kreativita je znakem franchisora (poskytovatele). Franchisant by měl být dobrým organizátorem, měl by se těšit z podpory franchisora, a svoji kreativitu uplatňovat pouze ve svém regionu, ve své provozovně, např. při regionálním marketingu.

Příliš kreativní franchisant má tendenci měnit franchisový koncept a mnohdy i „rozvracet“ jednotu celé sítě.

5. Aký by mal byť franchisant ako človek? Už za tie roky praxe viete odhadnúť, komu sa podarí vybudovať úspešný model a naopak, kto na to jednoducho nemá predpoklady.

Máme 15ti-letou zkušenost a zpětně můžeme vyhodnotit, že pouhá objednávka vypracování dokumentace k vybudování franchisové sítě opravdu nestačí. Předně je třeba říci, že vývoj franchisového konceptu je investicí (stejně jako koupě nového výrobního stroje, technologie), která se vrátí zpět až za několik let. Franchising není pro podnikatele, kteří jím chtějí řešit svoji tíživou finanční situaci nebo neúspěch na trhu.

Dalším kritériem je existence vlastních úspěšných poboček tj., že si každý musí vyzkoušet, jak vybudovat další pobočku, jak s ní komunikovat, jak ji zařadit do informačního systému firmy, jak ji vést, kontrolovat a rozvíjet.

Třetí nejdůležitější podmínkou je existence manažera, který se může zcela věnovat franchisantům a dalšímu rozšiřování franchisové sítě. Pokud si podnikatel myslí, že to zvládne někdo, komu to prostě jen „přidělí“ ke stávající práci, pak se výsledek nedostaví a všechny investice se stanou zbytečnými. Není ovšem lehké najít a vychovat takového franchisového manažera. V ČR existuje „Škola franchisingu“ pod ČAF, která takové manažery umí vychovat.

Ještě bych rád upozornil na fakt, že budování franchisové sítě je u zaměstnanců velmi nepopulární – přináší jim to většinou jen více práce (musí něco napsat, zdokumentovat, ověřit,…) a výsledek žádný (zejména ne vyšší plat).

Pánové podnikatelé, pokud necháte o budoucnosti (o budování franchisové sítě) rozhodovat pouze zaměstnance, najdete jen samá negativa, problémy a snahu o odložení na pozdější dobu, až budete lépe připraveni. Franchising má největší význam pro majitele – pouhým zavedením franchisingu do firmy zvýšíte tržní hodnotu firmy o 100% (viz. studie Ing. Koleňákové, Ph.D. z VUT Brno, Podnikatelská fakulta, 2015).

6. Prejdime teraz do praxe: máme nápad. Chceme vytvoriť franchising. Ako a kde začať? Aké sú prvé kroky? Na koho sa obrátiť? Treba niečo patentovať a pod.?

Máme zkušenosti s cca 60 franchisovými projekty, kterým jsme pomáhali na svět. Postupem času jsme si vypracovali metodiku, která velmi dobře funguje pro podnikatele tzv. východního bloku. Doporučuji, po otevření několika vlastních provozovnách, ověření jejich úspěšnosti ve více regionech, obrátit se na poradenskou kancelář, která vám zajistí bezproblémový start vývoje franchisového systému.

Provede analýzu připravenosti vašeho podnikatelského nápadu pro franchising – Základní analytická studie (ZAS)
Základní analytická studie je shrnutím všech informací, které jsou k danému záměru aktuálně k dispozici. Shrnuje odvedenou práci  klienta – budoucího  franchisora při přípravě projektu a písemně popisuje stav projektu před zahájením práce poradce.

Analytická studie je dokument, který pomůže franchisorovi (klientovi) při  rozhodování o stanovení dalšího postupu, příp. rozhodnutí o realizaci nebo zamítnutí projektu.

Poskytne mu kompletní informace o podmínkách pro franchisové podnikání v jeho oboru v České republice a Slovenské republice. Odpoví mu na otázku, zda je jeho myšlenka vhodná pro aplikaci franchisingu, a také zda má předpoklady pro vybudování úspěšného franchisového konceptu. Odhadne vývoj konceptu v budoucnosti.

Součástí analýzy je i srovnání s podobnými koncepty ze zahraničí.  Doporučí mu postup (určí prioritu jednotlivých kroků), který vede k realizaci franchisové sítě a odhadne celkové náklady projektu (náklady, které bude nutné investovat do vývoje franchisového konceptu). Ze zkušeností také umíme odhadnout časový harmonogram postupu při přípravě a realizaci projektu.

ZAS (Základní analytická studie) nám umožní seznámit se s problematikou trhu budoucího franchisanta i s jeho samotnou firemní kulturou, personálem, a pod. (navštívíme Vaši centrálu, provozovny a promluvíme s manažery i zaměstnanci). Klientovi studie představí know-how poradenské kanceláře v oblasti přípravy, vývoje, rozvoje i řízení franchisových sítí.

Článok pokračuje pod reklamou

7. Aké značky a v ktorých krajinách ste pomohli vybudovať?

Specializujeme se na vývoj franchisových systémů v České a Slovenské republice. Mezi naše nejúspěšnější koncepty patří síť lékáren BENU (1600 lékáren v Evropě), síť prodejen s čajem a kávou (OXALIS), síť hobbymarketů KINEKUS, síť poradenských kanceláří pro BOZP a PO pod značkou EXTERIA MARKET, síť fastfoodů Mr. KEBAB a další.

O projektech, na kterých pracujeme, nemůžeme mluvit, protože bychom umožnili konkurenci našich klientů zareagovat včas. Až náš klient představí franchisový koncept, má zpravidla již takový náskok, že na něj konkurence dokáže jen stěží reagovat a mnohdy je to pro ni začátek konce ?.

8. Venujete sa aj školeniam franchisingu? Ako to celé prebieha, ak by mal niekto záujem a chcel by vás pozvať ako lektora?

Jsem původně pedagog a přednášení mě baví, proto jsem odborným garantem Školy franchisingu v České republice, kterou s kolegou Ing. Jiřím Krajčou vedeme. Její výhodou je komplexnost, množství hostů (franchisorů, franchisantů, právníků a jiných specialistů) a také podklady (skripta).

Škola trvá rok, obsahuje 8 jednodenních bloků a na závěr, po úspěšně složené zkoušce, obdrží posluchači certifikát ČAF. Mezi absolventy je i řada slovenských podnikatelů, ač se přednášky konají zatím pouze v Praze. Nabídku na uspořádání Školy franchisingu SFA dostala. Záleží, zda se najde potřebný počet zájemců pro otevření ročníku. Více informací na = www.franchising-academy.cz

Pokud jde o moji osobu/kancelář jako poradce, lektor, jsem k dispozici – je to můj obor podnikání (www.lostak.cz). Spolupracuji s VŠB Technickou univerzitou Ostrava, VUT Brno Podnikatelská fakulta, a pokud by byl zájem, rád přijedu přednášet i na Slovensko.

9. Aké cenné rady by ste odporučili záujemcom o franchising?

Pro ty, kteří chtějí budovat franchisový koncept, přikládám malý seznam nezbytných podmínek:

Pro ty, kteří chtějí začít podnikat, doporučuji franchising – naučíte se rychle všemu potřebnému, máte se s kým poradit, budete součástí sítě, budete podnikat pod známou značkou, budete dodržovat pravidla a postupy vyplývající z provozní příručky a franchisové smlouvy, budete mít levnější přístup k technologiím, službám, budete mít účinný a bohatý marketing, budete se moci věnovat jen vašim zákazníkům a nebudete mít stres a strach z nových nařízení, zákonů, … prostě podnikání bude pro Vás a Vaši rodinu zdrojem financí, ale i radostí.

Pro zájemce o koupi franchisy pak doporučuji následující postup:

Ďakujeme za rozhovor