EkonomikaManažmentPodnikanieTrendy a inovácieZahraničie xa Publikované 2. decembra 2020 zobraziť celý profil

Pracovníkom z členských krajín EÚ musí byť mimo pracovnej doby umožnené vypínať digitálne zariadenia bez toho, aby za to niesli nejaké pracovno-právne následky. Uzniesli sa na tom poslanci Európskeho parlamentu (EP) z Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL), ktorému predsedá slovenská europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová.

Právo na odpojenie od elektronických zariadení

Uznesenie, za ktoré ešte v utorok hlasovalo 31 členov výboru, šiesti boli proti a 18 sa zdržali hlasovania, presadzuje, že členské krajiny EÚ musia zabezpečiť, aby pracovníci mohli účinne využívať právo na odpojenie sa od elektronických zariadení aj prostredníctvom kolektívnych zmlúv. Poslanci poukazujú na to, že toto právo je nevyhnutné na ochranu zdravia pracovníkov.

Kultúra „neprestanej práce“ a rastúce očakávanie zo strany zamestnávateľov, že pracovníci by mali byť kedykoľvek dosiahnuteľní, môžu podľa výboru EMPL negatívne ovplyvniť rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom a tiež ich fyzické a duševné zdravie a pohodu.

Europoslanci s týmto cieľom vyzvali Európsku komisiu, aby navrhla smernicu EÚ o „právo na odpojenie„, pretože toto právo zatiaľ nie je výslovne zakotvené v legislatíve EÚ. Zdôraznili tiež, že možnosť „vypnúť sa od práce“ by mala byť základným právom, ktoré umožňuje zamestnancom odbremeniť sa od pracovných úloh a elektronickej komunikácie mimo ustanovenej pracovnej doby, a to bez akýchkoľvek následkov.

O nelegislatívnom uznesení sa bude hlasovať na plenárnom zasadnutí EP v januári 2021

Podľa údajov nadácie Eurofound od vypuknutia pandémie ochorenia COVID-19 viac ako tretina pracovníkov v EÚ pracuje z domu. V súčasnosti však neexistuje žiadny európsky právny rámec, ktorý by priamo definoval a reguloval právo zamestnancov na vypnutie sa od zadaných pracovných povinností.

Moderné technológie na jednej strane vytvárajú flexibilné pracovné prostredie, na strane druhej však môžu mať škodlivé následky, ak dochádza k predlžovaniu pracovného času a stieraniu hraníc medzi pracovným a súkromným životom.

zdroj: TASR / úprava: redakcia