FakturovanieFinančná správaKontrolyÚčtovné dokladyZahraničie xa Publikované 1. júna 2022 zobraziť celý profil

Kontrolóri finančnej správy odhalili praktiky s fiktívnymi faktúrami obchodníka s počítačovými komponentami. Vďaka práci kontrolórov bol daňovému subjektu vyrubený rozdiel dane z príjmov vo výške viac ako 1,26 milióna eur.

Inšpektorom finančnej správy sa podarilo odhaliť podvod fiktívnych dovozov PC komponentov.

Išlo o nákup zo zahraničia

Prišli na to počas daňovej kontroly dane z príjmov u jedného daňového subjektu, ktorý deklaroval nákup počítačových komponentov z tretích štátov. Spoluprácou daňového úradu s colným úradom bolo zistené, že za kontrolované obdobie uvedený subjekt nedoviezol z tretích krajín žiadny tovar. Za kontrolované obdobie nebol zistený žiadny prípad dovozu z tretích krajín, kde by bol subjekt figuroval ako dovozca alebo deklarant.

Nedokázal preukázať obstaranie

Daňový subjekt zároveň nevedel preukázať obstaranie tovaru zaúčtovaného v daňových nákladoch. Na základe zistených skutočností tak nebolo možné nákup počítačových komponentov vo výške 6 miliónov eur uznať do daňových výdavkov.

Výsledkom tejto kontroly je, že kontrolovaný daňový subjekt bude musieť doplatiť štátu rozdiel dane  z príjmov vo výške viac ako 1,26 mil. eur.

Zdroj: Finančná správa / úprava redakcia

Ak potrebujete v podnikaní pomôcť, kontaktujte odborníkov