EkonomikaFinančná správaKontrolyPodnikanie xa Publikované 26. júla 2022 zobraziť celý profil

Colný úrad Prešov v rámci kontrolnej činnosti v oblasti výkonu kontrolného dozoru zaznamenal v prvom polroku 2022 medziročný nárast porušení zákona, za čo uložil pokuty.

V rámci kontrol zameraných na dodržiavanie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice Colný úrad Prešov skontroloval 106 prevádzok.

60 % prípadov porušení

Z výsledkov kontrol zistil porušenie zákona u 64 kontrolovaných prevádzok, čo predstavuje približne 60 % z celkového počtu. Ide o medziročný nárast o 25 %. Za porušenia zákona uložil pokuty v celkovej výške 24 360 eur. Najčastejšími porušeniami zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice bolo nezaevidovanie tržby v elektronickej registračnej pokladnici alebo pokladnici e-kasa klient, nevydanie pokladničného dokladu po zaevidovaní tržby a nespĺňanie zákonných náležitosti pokladničného dokladu.

Ak potrebujete v podnikaní pomôcť, kontaktujte odborníkov

Našli falzifikáty

V súvislosti s výkonom colného dohľadu bolo vykonaných 43 kontrol zameraných na kontrolu tovaru podliehajúcemu ochrane práv duševného vlastníctva. Colný úrad zaistil 3 119 kusov falzifikátov, čo je oproti sledovanému obdobiu v roku 2021 viac o 707 kusov rôznych druhov (odevy, obuv, hračky) v celkovej hodnote takmer 47 800 eur.

Na alkohole chýbali kolky

V rámci výkonu daňového dozoru príslušníci colného úradu zabezpečili tovar, pri ktorom únik na spotrebnej dani predstavoval výšku 1 833,83 eur. Pri kontrolách tovaru podliehajúcemu spotrebným daniam colný úrad vykonal 204 kontrol a 134 kontrol zameral na kontrolu označovania spotrebiteľského balenia liehu a tabakových výrobkov kontrolnou známkou.

Článok pokračuje pod reklamou

V blokovom konaní v 42 prípadoch colný úrad uložil pokuty vo výške 1 430 eur. V prvom polroku colný úrad zlikvidoval tovar, ktorý prepadol v prospech štátu. Ide o 5 448 kusov tovaru, ktorý zaistil v súvislosti s podozrením porušovania práv duševného vlastníctva v hodnote takmer 71 900 eur, 92 070 kusov spotrebiteľských balení cigariet a 511,43 litrov liehovín v celkovej hodnote 617 737,37 eur. Z uvedeného množstva 232 280,50 eur pripadá na tabak.

Zdroj: Finančná správa / úprava redakcia

Ako sa pripraviť na bezproblémové podnikanie a na koho sa obrátiť?

Ako sa bude situácia vyvíjať v tomto roku a v roku 2023 nie je jasné. Isté však je, že kontrolné orgány, ako napr. inšpektoráty práce, soi, daňové úrady, colné úrady, živnostenské úrady, metrologické inšpektoráty, veterinárna a potravinová správa, regionálne úrady verejného zdravotníctva a mnohé iné orgány vykonávajú kontroly u podnikateľských subjektov pernamentne.

Neplaťte veľké peniaze na riešenie jedného problému, ale svoje podnikanie radšej kompletne zabezpečte prevenciou!


Najlacnejším spôsobom, ako sa vyhnúť pokute je prevencia. Stojí to najmenej času, ale aj peňazí. Nie ste si istí, či vaše podnikanie spĺňa všetky náležitosti? Máte správne dokumenty na prevádzke, alebo VOP e-shopu, reklamačné podmienky, či iné dokumenty?

Vyhnite sa zbytočným problémom pri akejkoľvek kontrole a tiež drahým pokutám. Dajte si papiere na poriadok vopred, ešte pred tým, než vás skontrolujú inšpektori.

Kontaktujte preto odborníkov z NEPLAT-POKUTY, ktorí v minulosti pracovali ako inšpektori. Z praxe majú vedomosť na čo si dávať pozor a na čo sa zamerať. Vedia, ako majú vyzerať dokumenty, ale aj čo sa kontroluje, ako sa to kontroluje a na ktorým veciam pri predaji treba dať dôraz.

Dokumenty dostanete tak, aby pri kontrole neboli vytknuté nejaké nedostatky. A naviac dostanete tzv. ,,Simulovanú kontrolu“, ktorou sa priamo na vašej prevádzke odstránia nedostatky. Skontroluje sa každý detail tak, aby riadna kontrole dopadla výborne.