EkonomikaHR/PersonalistikaManažmentPrieskumy a analýzySlovensko xa Publikované 16. novembra 2020 zobraziť celý profil

Hromadná práca z domu bude pokračovať aj v roku 2021. Väčšina zamestnancov je s prácou z domu spokojná, priznávajú však pocit odlúčenia od kolektívu. Aj toto sú zistenia prieskumu HR Pulse, ktorý iniciovala spoločnosť Profesia a Open HR forum.

Do prieskumu sa zapojilo 128 personalistov zo spoločností, ktoré pôsobia na Slovensku. Najväčšie zastúpenie mali špecialisti z oblasti ľudských zdrojov v IT, bankovníctve, výrobe, obchode, doprave a logistike, stavebníctve či v zdravotníctve a farmácii.

Na prácu z domu si máme zvykať

Pracovný režim bez home officu si v roku 2021 nevie predstaviť väčšina personalistov. Najočakávanejší scenár hovorí o polovici pracovných dní odrobených z domu a zvyšku z pracoviska. K takejto schéme sa priklonilo zhruba 21 percent personalistov. Ďalších 17 percent oslovených firiem to vidí na zhruba tretinu odpracovaných hodín z domu, iní sa prikláňajú k vyše dvom tretinám z domu.

Veľká časť personalistov potvrdila, že pravidlá pre budúci rok sú ešte len v príprave. Napriek tomu, až desatina firiem už dnes plánuje prechod na zdieľané pracovné stoly, čo súvisí so znížením kapacít kancelárskych priestorov. 

Finančný príspevok na home office je skôr výnimočný

So súčasnou „home office revolúciou“ prichádzajú nové pohľady na tento benefit. Čoraz viac sa začína hovoriť o tom, či by mal alebo nemal zamestnávateľ prispievať zamestnancom na to, aby mohli prácu z domu vykonávať plnohodnotne. V tomto momente však drvivá väčšina z opýtaných zamestnávateľov takýto príspevok neposkytuje. Mnohí však zabezpečili zamestnancom technologické vybavenie ako počítač, myš, klávesnicu, monitor, prípadne umožnili zapožičanie kancelárskej stoličky.

Sú však aj takí, ktorí príspevok poskytujú, prípadne ho zaradili do rozpočtu na budúci rok.

Nie každému práca z domu vyhovuje

Vnímanie home officu je rôzne. Až 43 percent personalistov tvrdí, že ich zamestnanci sú aktuálne pri práci z domu spokojnejší alebo rovnako spokojní ako pred Covidom.

Ďalších 25 percent respondentov, naopak, pozoruje zvýšenie nepohody a nespokojnosti u svojich ľudí. Personalisti v odpovediach uvádzali, že rozdiely medzi názormi zamestnancami súvisia s tým, či ide o extrovertné alebo introvertné povahy, či majú doma deti a prispôsobené dobré pracovné prostredie, prípadne na akej pozícii pracujú.

Väčšina zamestnancov stráca prepojenie s kolektívom

Dlhodobá práca z domu spôsobila, že pracovníci menej komunikujú s kolektívom. Väčšina, teda 64 percent personalistov potvrdila, že ich zamestnanci cítia, že s kolegami sú menej prepojení, ako tomu bolo pred vypuknutím pandémie.

Z odpovedí vyplynulo aj to, že nižšiu socializáciu je cítiť najmä v prípadoch, keď je na jednotlivé tímy vyvíjaný väčší tlak. Aktuálna situácia medzi kolegami podľa personalistov prináša pri stresujúcich momentoch aj konflikty.

Školenia by mali byť zamerané na time manažment či zvládanie stresu

Respondenti z HR prostredia potvrdili, že súčasná situácia prináša do firiem nové potreby rozvoja. Podľa 62 percent firiem potrebujú súčasní zamestnanci nové školenia. Tie by mali byť zamerané najmä na oblasť sebariadenia ako napríklad time manažment či zvládanie stresu.

Veľká časť personalistov potvrdila tiež potrebu rozvoja v oblasti digitálnych zručností a komunikácie a budovaní medziľudských vzťahoch. 


Open HR forum vzniklo pred 10 rokmi a ide o združenie špecialistov v oblasti ľudských zdrojov z rôznych odvetví a spoločností. Cieľom tejto iniciatívy je otváranie dôležitých tém, oboznamovanie s novými trendami v oblasti HR či riešenie naskytnutých problémov v tejto oblasti. Platforma má za účel vytvoriť slobodné a uvoľnené diskusie, ktoré pomáhajú napredovať HR odborníkom. Open HR forum organizuje diskusie, workshopy či iné eventy, ktoré sú otvorené všetkým pracovníkom v tejto oblasti.