EkonomikaSlovensko xa Publikované 26. júna 2017 zobraziť celý profil

Už onedlho si budú môcť malé a stredné podniky (MSP) podať žiadosti o príspevok z eurofondov na vykonanie energetických auditov. Tie sú síce pre firmy s celoročnou spotrebou energie od 5 500 do 20 000 megawatthodín dobrovoľné, ich realizácia však môže prispieť k významným energetickým i finančným úsporám.

„Energetický audit je pre firmy dôležitý aj preto, že je podmienkou pre čerpanie dotácií napríklad na zatepľovanie alebo výstavbu či modernizáciu rozvodov energie,“ hovorí Tamás Szőke, grantový poradca a zakladateľ portálu GrantExpert.sk.

Práve na financovanie opatrení, ktoré prispievajú k znižovaniu spotreby primárnych energetických zdrojov, bude vyhlásená ďalšia eurofondová výzva. Podľa predbežných informácií by na ňu mala Slovenská inovačná a energetická agentúra vyčleniť 50 miliónov €.

„Aby ste boli pri žiadostiach o prostriedky z eurofondových výziev úspešní, je potrebné mať predovšetkým kvalitne pripravený a napísaný projekt vrátane všetkých príloh. Dobré je pripraviť sa už vopred, pretože vyššiu šancu majú žiadosti predložené čo najskôr po vyhlásení výzvy“, dodáva Tamás Szőke.
Základné pravidlá pre úspešné žiadosti o dotácie na realizáciu energetických auditov, ako aj podporu energetickej efektívnosti si môžete  teraz pozrieť v tomto eBooku zdarma.

§  Ak preferujete konzultáciu, na ktorej sa expert bude venovať len Vám a Vášmu projektu objednajte si ju tu: Konzultácia s GrantExpertom.

Zdroj: Portál GrantExpert.sk poskytuje detailné vyhľadávanie v rámci dotačných programov, notifikácie o aktuálnych výzvach, posúdenie oprávnenosti projektového zámeru a výber vhodného experta na základe jeho skúseností a referencií.