EkonomikaManažmentPodpora startupovSlovensko xa Publikované 4. decembra 2017 zobraziť celý profil

V januári 2018 by malo Ministerstvo kultúry SR opäť vyhlásiť výzvu na poskytnutie grantov z eurofondov pre podnikateľov v kultúrnom a kreatívnom priemysle. Aktuálne je na výzvu vyčlenených vyše 31 miliónov eur.

Z grantu je v rámci špecifického cieľa “Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií“ možné zvyčajne financovať:

  • obstaranie hmotného a nehmotného majetku nevyhnutných pre výrobu a inovácie;
  • výdavky na rekonštrukcie, úpravu a obnovu budov v súvislosti s nákupom nových technológií, zariadení
  • podporu marketingových aktivít

 
Oprávnenými žiadateľmi sú malé a stredné podniky z celej SR – obchodné spoločnosti, slobodné povolania, živnostníci, neziskovky a občianske združenia.
Podľa predbežných informácií bude trvanie výzvy obmedzené len na tri mesiace.
„Vzhľadom na predpokladaný termín vyhlásenia výzvy a časovú obmedzenosť jej trvania odporúčame začať pripravovať projekty už teraz, aby žiadatelia stihli odovzdať všetky potrebné náležitosti v riadnom termíne,“ uviedol spoluzakladateľ portálu Grantexpert.sk Tamás Szőke.
V predošlej výzve,  z ktorej bolo možné financovať rovnaké aktivity, bola výška možného grantu ohraničená sumou 50 tis. € – 200 tis. € a miera podpory predstavovala 55 % až 95 %.
Na portáli Grantexpert.sk nájdete aj dva e-booky s príkladom vzorovej žiadosti a informáciami, podľa ktorých si preveríte, či ste oprávnený žiadateľ v rámci tejto výzvy. Zároveň máte možnosť zaregistrovať sa a nechať si preveriť svoje projektové zámery, alebo si objednať konzultáciu s Grantexpertom.
 

[otw_shortcode_button href=“https://goo.gl/ToXCeE“ size=“large“ icon_type=“general foundicon-website“ icon_position=“left“ shape=“round“ color_class=“otw-green“ target=“_blank“]Chcem vedieť viac o aktuálnych eurofondoch[/otw_shortcode_button]

 
[mashshare]