EkonomikaFinančná správaPodnikanie xa Publikované 1. júla 2019 zobraziť celý profil

Doterajší colníci a štátni zamestnanci finančnej správy sa stávajú príslušníkmi finančnej správy. Získajú nové postavenie, povinnosti a oprávnenia. 1. júla nadobúdajú účinnosť niektoré ustanovenia zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe, ktoré uvedené riešia. Zákon o finančnej správe v decembri 2018 schválili poslanci NR SR.

Fungovanie finančnej správy sa zákonom o finančnej správe mení

Cieľom zákona o finančnej správe je zjednotenie fungovania oboch zložiek finančnej správy – colnej aj daňovej. Opatrenia, ktoré prináša do praxe, majú ešte viac skvalitniť služby finančnej správy voči jej klientom. Zákon súčasne, na druhej strane, zlepšuje aj samotné postavenie zamestnancov finančnej správy. Je totiž práve ich úlohou čo najefektívnejšie napĺňať štátny rozpočet.

Od júla tak čakajú zamestnancov finančnej správy viaceré novinky

Doterajšie kategórie „colník“ a „štátny zamestnanec“ nahradí nová kategória, a to „príslušník finančnej správy“, ktorý môže byť ozbrojený alebo neozbrojený. Súčasní colníci budú automaticky ozbrojenými príslušníkmi finančnej správy. Novinkou bude napríklad aj postupné (nie hneď od júla) zavádzanie uniforiem pre vybrané ďalšie role na finančnej správe aj z radov doterajších „daniarov“, napríklad kontrolórov.

Služobný pomer príslušníkov finančnej správy bude vybudovaný na princípe politickej neutrality, efektívneho riadenia, nestrannosti, profesionality a stability. Zákonná úprava prináša tiež efektívnejšie plnenie úloh, pružnejšie riadenie a vyššiu mieru integrity finančnej správy.

Príslušníkom finančnej správy sa stáva štátny zamestnanec finančnej správy zložením služobnej prísahy. Prísahou sľubuje vernosť Slovenskej republike, ochranu finančných záujmov Slovenskej republiky a Európskej únie pri súčasnej ochrane práv fyzických osôb a právnických osôb a riadne, čestné, svedomité a nestranné plnenie svojich povinností.
zdroj: FS SR