PodnikaniePodujatia xa Publikované 2. októbra 2018 zobraziť celý profil

Myslíte si, že riaditelia kultúrnych inštitúcií sú aj manažérsky zdatní? Inovatívne vzdelávanie pre riadenie v oblasti kultúry a podnikania je nový projekt zameraný na zvyšovanie zručností manažérov kultúrnych inštitúcií a centier na podporu podnikania. Formulovanie stratégie inštitúcie so zapojením všetkých zamestnancov, využitie matice logického rámca projektu, alebo ako začať s inkubačným programom? Naučte sa od najlepších myslieť na budúce potreby a riadiť svoju organizáciu proaktívne. Rady a príklady dobrej praxe pripraví skupina expertov a vzdelávanie v Nitre a Prešove sprostredkujú skúsení lektori.

Do projektu bude zapojených 60 účastníkov, v zložení manažéri, projektoví manažéri a koordinátori aktivít existujúcich kultúrnych inštitúcií, budúcich kreatívnych centier a podnikateľských inkubátorov

„Vzdelávacím projektom chceme prispieť k efektívnemu fungovaniu inštitúcií. Prostredníctvom cieleného vzdelávania budú manažéri pripravení strategicky riadiť organizáciu, nastaviť procesy, produkty, alebo marketing, či využívať ukazovatele v riadení.Projektové riadenie pripraví inštitúcie na fungovanie na viac-zdrojovom princípe,hovorí Viera Holešová, projektová manažérka projektu a konzultantka spoločnosti Centire s.r.o., ktorá bude projekt realizovať.

Realizácia projektu je rozdelená na programy pre oblasť kultúry a programy pre rozvoj podnikania

Vzdelávanie v programoch budú, okrem konzultantov spoločnosti Centire, zabezpečovať aj experti z praxe pre zodpovedajúcu oblasť záujmu. Tí sa tiež podieľajú na tvorbe metodiky a vzdelávacích materiálov, ktoré budú otestované počas projektu a využiteľné pre budúce vzdelávacie aktivity v oblasti riadenia. Pridanou hodnotou projektu je vytvorenie siete partnerov a osobných kontaktov počas jednotlivých spoločných stretnutí, čo prispieva k rozšíreniu možností pre nové projekty.

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje/ www.esf.gov.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Sprostredkovateľský orgán pre OP Ľudské zdroje / www.minedu.gov.sk