EkonomikaSlovenskoZmeny v legislatíve xa Publikované 1. júla 2018 zobraziť celý profil

To by sa malo ukončiť 16. júla tohto roku. Právnu normu pripravilo Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR a jej účinnosť navrhlo od 1. apríla 2019.

Novela zákona o cestnej doprave, ktorá má upraviť podmienky pri podnikaní v taxislužbe, je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. To by sa malo ukončiť 16. júla tohto roku. Právnu normu pripravilo Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR a jej účinnosť navrhlo od 1. apríla 2019.

Novelou sa majú podľa rezortu vytvoriť vhodnejšie podmienky v oblasti podnikania v taxislužbe, prijať opatrenia smerujúce k predchádzaniu nelegálneho spôsobu podnikania v taxislužbe a právna norma by mala tiež zabezpečiť účinnejšiu kontrolu v tejto oblasti.

V súčasnosti je podľa rezortu dopravy potrebná na prevádzkovanie taxislužby koncesia a zároveň je potrebné plniť zákonné podmienky. „Rámec podmienok, ktoré je potrebné splniť na prevádzkovanie taxislužby, bol stanovený v roku 2012. Aplikačná prax od roku 2012 však ukázala, že niektoré podmienky je potrebné revidovať,“ odôvodnilo potrebu novelizácie zákona ministerstvo dopravy.

Zároveň doplnilo, že v niektorých prípadoch, predovšetkým pri nelegálnom prevádzkovaní taxislužby, je veľmi slabý kontrolný mechanizmus. „Cieľom predloženého návrhu zákona je revidovať a zjednodušiť podmienky v taxislužbe na základe aplikačnej praxe a nastaviť vhodnejšie princípy tak, aby sa v čo najväčšej miere zamedzilo nelegálnemu spôsobu podnikania v taxislužbe,“ dodal rezort.

Zároveň návrh zákona reaguje aj na nové trendy v oblasti zdieľanej ekonomiky a podporuje využívanie digitálnych platforiem pri podnikaní v oblasti prepravy osôb. „Zmeny sa týkajú aj nastavenia kontrolných mechanizmov, ktoré budú smerovať k zvýšeniu efektívnosti kontrol,“ opísalo ministerstvo.

Čo sa týka úpravy podmienok pri podnikaní v taxislužbe, novela napríklad vypúšťa z pôvodných podmienok finančnú spoľahlivosť prevádzkovateľov taxislužby, a tiež podmienky týkajúce sa odbornej spôsobilosti prevádzkovateľov a vodičov taxislužby. „Upravujú sa zároveň aj podmienky súvisiace s bezúhonnosťou, pričom ide o zosúladenie podmienok, ktoré sa vzťahujú na vodiča vozidla taxislužby a prevádzkovateľa taxislužby,“doplnilo ministerstvo.

V rámci komplexnej úpravy je navrhnutá aj nová definícia dispečingu, pod ktorým sa rozumie sprostredkovanie služieb prepravy osôb vozidlami s obsaditeľnosťou najviac deväť osôb vrátane vodiča. A to napríklad prostredníctvom telefónu, digitálnej platformy alebo iným spôsobom. „Ide o prispôsobenie podmienok s ohľadom na trend, pretože budúcnosť spočíva v elektronizácii služieb a je potrebné sa prispôsobiť nielen súčasným podmienkam, ale aj trendom,“ vysvetlil rezort dopravy.

Novela tiež upravuje podmienky týkajúce sa vozidla taxislužby a vodiča vozidla taxislužby a všeobecné povinnosti dopravcu v taxislužbe. Súčasne sa dopĺňa nová forma podnikania, a to prevádzkovanie dispečingu. V tejto súvislosti sa novelou upravujú podmienky udelenia povolenia na prevádzkovanie dispečingu, podmienky odobratia tohto povolenia a upravujú sa aj povinnosti prevádzkovateľa dispečingu.

SaS: Problémy sú známe dva roky, rezort prichádza s riešením až teraz

Viac ako dva roky sú podľa poslanca SaS Miroslava Ivana známe problémy v nastavení podnikania v oblasti taxislužieb. Ministerstvo dopravy však podľa neho prichádza s riešením až teraz.

„Súčasná koalícia nedokáže aktuálne reagovať na potreby ľudí, ich požiadavky v zjednodušovaní podnikania. Legislatívne úpravy, ktoré by zjednodušovali život všetkým občanom, tak prichádzajú do platnosti o jeden až dva roky neskôr, ako by mohli,“ uviedol Ivan v utorkovom stanovisku.

Reagoval tak na novelu zákona o cestnej doprave z dielne rezortu dopravy, ktorá sa aktuálne nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Právna norma má upraviť podnikanie v taxislužbe. Pripomenul, že SaS pripravila takúto novelu v apríli 2017.

Podľa poslanca tak mohlo slobodnejšie podnikanie v taxislužbách platiť už 1,5 roka, teda od navrhovaného augusta 2017. Pritom ministerský návrh novely má byť účinný od 1. apríla 2019.

Návrh ministerstva je zároveň podľa Ivana kópiou novely, ktorú predložili liberáli. „Je príznačné pre túto vládu, že nie je schopná prísť do parlamentu s legislatívnymi zmenami, ktoré by zjednodušovali ľuďom život bez toho, aby nekopírovala konštruktívne opozičné návrhy, ktoré predtým zhodila zo stola,“ konštatoval.

zdroj: TASR