EkonomikaPodnikanieSlovenskoÚčtovníctvoVymáhanie pohľadávok xa Publikované 25. novembra 2019 zobraziť celý profil

Rumunsko, Grécko, Maďarsko, Švajčiarsko, Francúzsko – to sú krajiny, ktoré v najvyššej miere využívajú externé služby spoločností zaoberajúcich sa manažmentom pohľadávok. Ako však vyplynulo z reprezentatívnej štúdie „European Payment Practices 2019“ skupiny EOS, celkovo je miera využívania týchto profesionálov v oblasti inkasa nízka – len 4 z 10 spoločností sa zveria do ich rúk.  

Štúdia ukázala, že 9 percent európskych spoločností funguje čisto na báze externej spolupráce, 33 percent využíva kombinovaný model, pričom problémy s dlžníkmi rieši vlastnými silami aj pomocou inkasných spoločností. Čo sa týka Slovenska, služby profesionálov venujúcich sa manažmentu pohľadávok vyhľadáva 12 percent spoločností a kombinovane pracuje 31 percent respondentov.

Využívanie služieb inkasných spoločností (exkluzívne aj kombinovaný model, v %):

Rumunsko 61
Grécko 53
Maďarsko 51
Švajčiarsko 51
Francúzsko 50
Chorvátsko 49
Bulharsko 48
Belgicko 48
Veľká Británia 47
Poľsko 45
Česká republika 44
Slovensko 43
Španielsko 38
Dánsko 34
Nemecko 31
Slovinsko 12
Rusko 10
Priemer v západnej Európe 42
Priemer vo východnej Európe 41
Celkový priemer 42

Zdroj: European Payment Practices 2019

„Miera využívania služieb externých inkasných spoločností je v Európe aj na Slovensku celkovo nízka, čo je na škodu. V prípade problémov s dlžníkmi odporúčam obrátiť sa na profesionálov a neriešiť všetko vlastnými silami. Tí vybavia všetko potrebné za vás a vy sa namiesto komplikovanej komunikácie s neplatičmi môžete sústrediť na podstatu vašej podnikateľskej činnosti,“ poznamenal Michal Šoltes, konateľ spoločnosti EOS KSI Slovensko.

O tom, že využívanie profesionálnych inkasných služieb sa oplatí, svedčí aj fakt, že celkovo sa spoločnostiam, ktoré sa na ne spoľahli, vrátilo 8,1 % z hodnoty neuhradených faktúr (na východe 8,3 %, na západe 7,7 %).


 O prieskume „European Payment Practices“:

Prieskum skupiny EOS s názvom „European Payment Practices“ (Európske platobné postupy) analyzuje vzťahy medzi platobnými zvyklosťami, podmienkami a vplyvom peňažných tokov na európsku ekonomiku a spoločnosť. Nezávislý inštitút pre prieskum trhu Kantar TNS na jar 2019 opäť v mene skupiny EOS oslovil odborníkov z európskych krajín v rámci prieskumu a opýtal sa ich na miestne platobné zvyklosti.

Tento prieskum je jedinečný, nielen čo sa týka množstva – 3 400 spoločností v 17 európskych štátoch, ale aj pokiaľ ide o zameranie na firemnú klientelu. Predmetom analýzy sa stali názory odborníkov na manažment pohľadávok zo spoločností, ktoré majú ročné príjmy v priemere 28 milión eur  s počtom zamestnancov 180.

Na otázky o svojich skúsenostiach s platbami, hospodárskom vývoji krajiny a rizikách v manažmente pohľadávok odpovedalo po 200 firiem  z Nemecka, Dánska, Belgicka, Švajčiarska, Veľkej Británie, Španielska, Francúzska, Poľska, Slovenska, Českej republiky, Slovinska, Chorvátska, Maďarska, Bulharska, Ruska, Grécka a Rumunska.

O spoločnosti EOS Group:

Spoločnosť EOS Group je jedným z popredných medzinárodných poskytovateľov finančných služieb na mieru. Jej hlavnou činnosťou je správa a manažment pohľadávok. S počtom zamestnancov viac ako 8 000 zaisťuje finančnú bezpečnosť pre svojich približne 20 000 zákazníkov v 26 krajinách po celom svete, a to prostredníctvom viac ako 60 dcérskych spoločností vrátane Slovenska.

V rámci medzinárodnej siete partnerských spoločností EOS Group ponúka svojim zákazníkom služby vo viac než 180 krajinách na všetkých kontinentoch. Jej kľúčovými sektormi sú bankovníctvo, poisťovníctvo, sieťové odvetvia, telekomunikácie, zásielkový predaj a e-commerce.

Viac informácií nájdete na: www.eos-solutions.com